ACTUALITĂȚI FARMACO- ȘI FITOTERAPEUTICE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Moderatori:

  • Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med, prof. univ., șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., prof. univ., șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact:

  • Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: maria.cojocaru@usmf.md

Cuvinte-cheie: farmacoterapie, fitoterapie, pandemie, COVID-19

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: studenți, rezidenți, doctoranzi, cadre didactice, farmaciști

Durată: 8:30 – 11:20

Modalitatea de organizare: Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., prof. univ., șef catedră, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Anna Benea, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Cornelia Fursenco, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Angelica Ohindovschi, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”.
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”