Denumire:

„Aplicarea tehnologiilor digitale în stomatologie”

Sumar:

Actualmente, în stomatologie, sunt aplicate tot mai larg noi metode digitale în diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților. În cadrul workshop-ului, se vor analiza principiile de aplicare a acestor metode, consecutivitatea protocoalelor clinice, particularitățile clinice din practică.

Subiecte abordate:

  • Documentarea cazurilor clinice prin fotografiere, anchetare și crearea de baze de date digitale. Avantaje. Simularea tratamentelor planificate.
  • Examinarea imagistică a pacienților (tomografia computerizată cu fascicol conic, cefalometria digitală). Aspecte de evaluare interdisciplinară a datelor radiologice.
  • Aprecierea funcționalității calitative și cantitative a sistemului stomatognat. Utilizarea sistemelor axiografice. Implicații clinice.
  • Examenul interdisciplinar al pacienților stomatologici (electromiografia, evaluarea potențialelor evocate, – motorii, senzoriale; studierea reflexelor la nivel de sistem stomatognat etc.). Implicații clinice.
  • Examenul posturologic (posturografie) al pacienților stomatologici. Implicații clinice.
  • Aplicarea noilor tehnologii digitale în tehnica de laborator. Protocoale de lucru.
  • Tendințe curente de digitalizare în medicină.
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”