ASPECTE DE FORMARE ȘI UTILIZARE A TERMINOLOGIEI MEDICALE ȘI FARMACEUTICE

Moderatori:

  • Ciobanu Nicolae, dr. șt. farm., conf. univ., șef Catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Guranda Diana, dr. șt. farm., conf. univ., șef studii, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Ciobanu Cristina, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Secretar/persoană de contact:

  • Solonari Rodica, dr. șt. farm., asist. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”.

E-mail: rodica.solonari@usmf.md

Cuvinte-cheie: terminologie medicală, terminologie farmaceutică, farmacie, receptură magistrală.

Numărul maxim de participanți: 15

Potențiali participanți: studenții anului II, Facultatea de Farmacie

Durată: 9:00 – 11:00

Modalitatea de organizare: cu prezență fizică

Locație:

Muzeul farmaceutic, Facultatea de Farmacie; Laboratorul de biofarmacie și farmacocinetică, Catedra de tehnologie a medicamentelor, str. Nicolae Testemițanu, nr. 22, or. Chișinău

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Guranda Diana, dr. șt. farm., conf. univ., șef studii, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Ciobanu Cristina, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Solonari Rodica, dr. șt. farm., asist. univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF „Nicolae Testemițanu”.
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”