Denumire:

„Aspecte deontologice și farmaceutice de utilizare rațională a medicamentelor, inclusiv în combinații și în tratament complementar”

Sumar:

Normele deontologice se referă la regulile de conduită și particularitățile comportamentale caracteristice activității farmaceutice. Reglementarea acestei ramuri de management se bazează pe legi; reguli de bune practici; coduri de etică și deontologie; coduri de conduită; standarde profesionale. Punctul de pornire în asigurarea unui management rațional trebuie considerat procesul de orientare profesională: farmacistul comunitar poate fi doar o persoană, care conștientizează necesitatea calității înalte a lucrului efectuat. Vor fi abordate principiile  utilizării raționale a medicamentelor în individualizarea tratamentului și competențele necesare farmacistului comunitar pentru asigurarea calității serviciilor farmaceutice prestate.

Medicamentele au proprietăți fizico-chimice diferite, ceea ce crește riscul interacțiunii lor și, ca rezultat, duce la scăderea eficacității terapeutice și la dezvoltarea complicațiilor. La combinarea medicamentelor individuale medicul trebuie să prevadă, în baza proprietăților componentelor, posibila interacțiune între ele, precum și eficacitatea și siguranța produselor finale. Fabricarea de amestecuri medicinale într-o singură seringă sau într-o perfuzie în spitale poate fi echivalată cu prepararea de medicamente extemporale. Diferența este că amestecurile medicinale nu se fac de către specialiști farmaciști în farmacie, ci de asistenții medicali, fără respectarea regulilor de bază care există în tehnologia farmaceutică. În acest context, rolul farmacistului este rezolvarea problemelor utilizării raționale a combinațiilor de medicamente pentru preparate injectabile, monitorizarea reacțiilor adverse, furnizarea de informații personalului, elaborarea recomandărilor terapeutice și efectuarea analizei economice a costurilor combinațiilor.

Subiectele abordate în compartimentul Medicamentul homeopat – component al medicației complementare și alternative sunt: locul homeopatiei în cadrul farmacoterapiei actuale; conceptul sănătate-boală în viziunea homeopatiei; diluarea și dinamizarea produselor homeopate; forme farmaceutice homeopate; standardizare și controlul calității.

Mesaje-cheie:

1) deontologie, etică farmaceutică, utilizare rațională a medicamentelor, standarde profesionale, coduri de etică și deontologie;

2) interacțiune, medicament individualizat, combinații de medicamente, reacții adverse, standarde de tratament, interacțiuni farmaceutice;

3) medicină complementară și alternativă, homeopatie, anatomia energetică umană, forța vitală, medicament homeopat, preparare și diluare, dinamizare, standardizare.

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”