Comitetul de organizare

 Preşedinte:
Emil Cebanrector, dr. hab. şt. med., profesor universitar
   
Preşedinte de onoare:
Ion Ababiirector viager, academician al AŞM dr. hab. şt. med., profesor universitar
  Membri:
Stanislav Groppaprorector pentru activitate de cercetare, dr. hab. şt. med., profesor universitar, acade­mi­cian AȘM,
Olga Cerneţchiprim-prorector, prorector pentru activitate di­dactică, dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar
Valeriu Revencoprorector pentru activitate clinică și rezi­den­țiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar
Marcel Abrașprorector pentru activitate socială, dr. șt. med., conferenţiar universitar
Victoria Cravețprorector pentru activitate economico-finan­ciară
Didina Nistreanusecretar ştiinţific, dr. filos., con­ferenţiar uni­versitar
Elena Raevschi   Lilian Șaptefrați  şef departament, Departamentul Cercetare, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar director, Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe Medicale, dr. hab. şt. med., profesor univer­sitar
Silvia Ciubreişef departament, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice
Gheorghe Plăcintădecan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar
Mircea Beţiudecan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Oleg Solomondecan, Facultatea de Stomatologie, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Nicolae Ciobanu Livi Grib– –decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm., con­ferenţiar universitar decan, Facultatea de Rezidențiat dr. hab. șt. med., profesor universitar
Alexandru Corlăteanuşef secție, Departamentul Cercetare, dr. hab. şt. med., con­ferenţiar universitar
Eugenia Grozaşef secție, Departamentul Cercetare
Mihail Todirașșef centru, Centrul de cercetare în domeniul să­nătății și biomedicinei, dr. hab., şt. med., con­fe­renţiar cercetător
Tudor Costruşef secție, Departamentul Cercetare
Adrian Belîimetodist principal, Departamentul Cercetare, dr. hab. şt. med., profesor universitar
Ianoș Corețchișef secție, Departamentul Cercetare, dr. şt. med., conferențiar universitar
Daniela Galea-Abdușașef secție, Departamentul Cercetare, dr. şt. biol.
Daniela Catereniucmetodist principal, Departamentul Cercetare
Corina Iliadi-Tulburemetodist principal, Departamentul Cercetare
Mariana Ulinicimetodist principal, Departamentul Cercetare
Elena Marinciucmetodist principal, Departamentul Cercetare
Tatiana Cebotarispecialist, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice
Silvia Stratulatşef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar
Vladislav Badanşef departament, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, asistent univer­sitar
Parascovia Beccievşef departament, Departamentul Evidenţă şi Gestiune Contabilă
Gabriel Russuşef secție, Departamentul Tehnologia Infor­maţiei şi Comunicaţiilor
Liubovi Karnaevadirector, Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Sergiu Berlibapreşedinte al Comitetului sindical al angaja-ţilor USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. med., conferenţiar universitar
Gheorghe Buruianăpreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezi­den­ţilor în Medicină
Olga Clipiivicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezi­denţilor în Medicină, studentă, anul V, Facul­tatea de Medicină nr. 1
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”