COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte:

Emil Ceban

rector, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Membri:

Stanislav Groppa

prorector pentru activitate de cercetare, dr. hab. şt. med., profesor universitar, academician al AȘM

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate di­dactică, dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Marcel Abraș

prorector pentru activitate socială, dr. șt. med., conferenţiar universitar

Victoria Craveț

prorector pentru activitate economico-financiară

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific, dr. filos., con­ferenţiar uni­versitar

Elena Raevschi

şef departament, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Lilian Șaptefrați

director, Şcoala doctorală în domeniul științe medicale, INCMS, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Gabriela Șoric

prodecan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Stela Cojocaru

prodecan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Svetlana Plamadeală

responsabil pentru activitate de cercetare, Facultatea de Stomatologie, asistent universitar

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm., con­ferenţiar universitar

Cristina Ciobanu

responsabil pentru activitate de cercetare, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat dr. hab. șt. med., profesor universitar

Artiom Jucov

responsabil pentru activitate de cercetare, Facultatea de Rezidențiat, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Mihai Todiraș

șef centru, Centrul de Cercetare în Domeniul Sănătății și Biomedicinei, INCMS, dr. hab., şt. med., conf. cercetător

Grigore Romanciuc

șef Biobancă, Centrul de Cercetare în Domeniul Sănătății și Biomedicinei, INCMS, cercetător științific

Alexandru Corlăteanu

membru al consiliului, Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională, dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

Eugenia Groza

șef secție, Secția de management al proprietății intelectuale, Departamentul Cercetare, INCMS

Ianoș Corețchi

șef secție, Secția de coordonare a cercetării studenților, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. şt. med., conferențiar universitar

Cristina Poștaru

asistent universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

Daniela Galea-Abdușa

șef secție, Secția de planificare, evidență și raportare în cercetare, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. şt. biol.

Ludmila Negruța

șef secție, Secția de management al infrastructurii în cercetare, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. economie

Diana Cucoș

specialist principal, Centrul de Suport al Proiectelor, INCMS

Daniela-Maria Madan

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS

Corina Iliadi-Tulbure

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. şt. med., conferențiar universitar

Mariana Ulinici

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS

Elena Marinciuc

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS

Tatiana Cebotari

specialist, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice

Diana Calaraș

secretar al Consiliului Științific, dr. șt. med., conferențiar universitar

Silvia Stratulat

şef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Vladislav Badan

şef departament, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, asistent universitar

Parascovia Becciev

şef departament, Departamentul Evidenţă şi Gestiune Contabilă

Denis Ciumac

inginer, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Liubovi Karnaeva

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Sergiu Berliba

preşedinte al Comitetului sindical al angajaţilor USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Florin Bzovîi

asistent universitar, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3, secretar al profilului tematic Noi tehnologii chirurgicale

Angela Cracea

dr. şt. med., conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie, secretar al profilului tematic Sănătatea mamei și copilului

Elena Donici

dr. şt. farm., asistent universitar, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică, secretar al profilului tematic Probleme actuale ale farmaciei

Corneliu Gorea

asistent universitar, Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală, secretar al profilului tematic Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă

Mihail Parnov

asistent universitar, Catedra de morfopatologie, secretar al profilului tematic Probleme fundamentale ale medicinei

Vladislav Rubanovici

dr. şt. med., conferențiar  universitar, Disciplina de igienă, secretar al profilului tematic  Sănătate publică și medicină comunitară

Raisa Scutelnic

asistent universitar, Catedra de limbi moderne, secretar al profilului tematic  Științe complementare

Ion Sîrbu

asistent universitar, Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă, secretar al profilului tematic Probleme actuale ale medicinei interne

Elizaveta Vedean

bibliotecar principal, Biblioteca Științifică Medicală, secretar al profilului tematic Științe complementare

Gheorghe Buruiană

preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină, medic rezident, anul IV, Ortopedie și Traumatologie

Olga Clipii

vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină, medic rezident, anul I, Endocrinologie

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”