Congress Management Committee

Preşedinte:

Emil Ceban

rector, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Membri:

Stanislav Groppa

prorector pentru activitate de cercetare, dr. hab. şt. med., profesor universitar, academician AȘM

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate di­dactică, dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Victoria Craveț

prorector pentru activitate financiară și ad­mi­nistrativă

Marcel Abraș

prorector pentru activitate socială, dr. șt. med., con­ferenţiar uni­versitar

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific, dr. filos., con­ferenţiar uni­versitar

Elena Raevschi

şef departament, Departamentul Ştiinţă, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Olga Tagadiuc

director, Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe Medicale, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm., con­ferenţiar universitar

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat dr. hab. șt. med., profesor universitar

Alexandru Corlăteanu

şef adjunct departament, Departamentul Ştiinţă, dr. hab. şt. med., con­ferenţiar cercetător

Eugenia Groza

şef adjunct departament, Departamentul Ştiinţă

Mihai Todiraș

şef adjunct departament, Departamentul Ştiinţă, dr. hab., şt. med., conferenţiar universitar

Tudor Costru

şef adjunct departament, Departamentul Ştiinţă

Adrian Belîi

metodist principal, Departamentul Ştiinţă, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Ianoș Corețchi

metodist principal, Departamentul Ştiinţă, dr. şt. med., conferențiar universitar

Daniela Galea-Abdușa

metodist principal, Departamentul Ştiinţă, dr. şt. biol

Daniela Catereniuc

metodist principal, Departamentul Ştiinţă

Corina Iliadi-Tulbure

metodist principal, Departamentul Ştiinţă

Mariana Ulinici

metodist principal, Departamentul Ştiinţă

Elena Marinciuc

inspector superior, Departamentul Ştiinţă

Tatiana Cebotari

specialist, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice

Silvia Stratulat

şef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Vladislav Badan

şef departament, Departamentul Educaţie Medicală Continuă, asistent universitar

Parascovia Becciev

şef departament, Departamentul Evidenţă şi Gestiune Contabilă

Gabriel Russu

şef departament, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Liubovi Karnaeva

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Sergiu Berliba

preşedinte al Comitetului sindical al angajaţilor USMF Nicolae Testemiţanu, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Gheorghe Buruiană

preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezi­den­ţilor în Medicină

Olga Clipii

vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezi­denţilor în Medicină, studentă, anul V, Facultatea de Medicină nr. 1

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”