Denumire:

„CRIS – instrument  pentru gestionarea datelor de cercetare și a profilurilor cercetătorilor”

Sumar:

Utilizarea CRIS oferă cercetătorului o serie de beneficii: CV-maker automat, liste bibliografice, date despre instituții de cercetare și evenimente științifice, lista proiectelor de cercetare eligibile ș. a. Este necesar un efort relativ mic pentru introducerea informațiilor în sistem, procedura fiind în mare parte automatizată, ulterior informațiile respective pot fi redescoperite și reutilizate multiplu în mod eficient și în forme variate. Totodată managerii de cercetare pot avea o imagine de ansamblu asupra activității de cercetare din cadrul propriei instituții, precum și altor instituții, ceea ce contribuie la un proces decizional strategic mai eficient în domeniul cercetării.

Temele principale:

  • Cercetarea informațională ca suport decizional;
  • Metadatele utilizate pentru înregistrarea publicațiilor științifice, datelor de cercetare și software în repozitorii;
  • Vizualizarea registrelor profilurilor cercetătorilor și a informațiilor privind proiectele de cercetare ale instituției;
  • CRIS-DSpace – sursa primordială de informații privind cercetarea instituțională în cadrul infrastructurilor de cercetare de nivel național și internațional.

Cursul este destinat specialiștilor din domeniul informării: bibliotecari, administratori de repozitorii, manageri din domeniul cercetării etc.

Mesaje-cheie:

CRIS (sistem informatic de gestiune a datelor de cercetare), repozitoriu instituțional, metadata, managementul datelor de cercetare, acces deschis.

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”