Denumire:

„Elaborarea protocolului de cercetare: aspecte metodologice și etice”

Sumar:

Pornind de la premisele că cercetarea disciplinează gândirea clinică, iar metodologia cercetării oferă siguranță, în ultimii ani s-a remarcat necesitatea ca pregătirea medicului să includă elemente care sa-i permită o abordare comprehensivă a realității științifice, cât mai actuală, prin recurgere la rezultatele studiilor clinice (Medicina Bazată pe Dovezi). Cercetarea științifică medicală are două direcții distincte, respectiv, cercetarea fundamentală şi cercetarea clinică. Ambele sunt necesare atât pentru progresul medicinei în general, dar şi pentru rezolvarea unor situații care asigurară menținerea sau redobândirea stării de sănătate a individului sau a colectivităților. Pentru a realiza o cercetare corectă, cu caracter multidisciplinar, sunt necesare cunoștințe aprofundate privind metodologia cercetării clinice în care sunt cuprinse şi elementele de bază ale biostatisticii. Pornind de la ideea de cercetare, derularea corectă și organizată a unui studiu implică elaborarea protocolului care este de fapt planul după care se vor desfășura diversele etape ale cercetării. Strategia de cercetare clinică nu poate fi concepută dacă nu sunt luate în considerare principiile de etică fundamentale, ținându-se cont că studiile sunt efectuate pe indivizi sau populații umane. În cazul cercetării clinice un criteriu important care asigură respectarea condițiilor etice este cel care se bazează pe faptul că studiul în sine este util, necesar şi științific argumentat.

Cuvinte-cheie:

medicină, strategie de cercetare, metodologia cercetării, cercetare fundamentală, cercetare clinică, biostatistică, studii clinice, protocol de studiu, etapele cercetării, Medicina Bazată pe Dovezi, multidisciplinar, etica cercetării, populații umane.

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”