EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN PREVENIREA TRAUMELOR ȘI VIOLENȚEI

Moderatori:

 • din țară
 • Cebanu Serghei, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul de Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova
 • Cociu Svetlana, asist. univ., Departamentul de Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova
 • de peste hotare
 • Diana Dulf, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, România

Secretar/ persoană de contact:

 • Rubanovici Vladislav, dr. șt., med., conf. univ., Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de igienă, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: vladislav.rubanovici@usmf.md

Cuvinte-cheie: traumatism, violență, factori de risc, metode de prevenire, bune practici

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: studenți, medici rezidenți, studenți doctoranzi, specialiști din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică și Agenției Naționale de Securitate Publică al IGP

Durată: 08:30-12:00

Modalitatea de organizare: Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

 • Svetlana Cociu, asist. univ., Departamentul de Medicină Preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova/
 • Pavel Apostol,șef secție, Secția evidență și analiză accidente rutiere, Direcția Poliție de Patrulare, Inspectoratul Național de Securitate Publică.

Speakeri/Prezentatori internaționali:

 • Cara Hamman, Universitatea din Iowa (SUA)
 • Nane Varga, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, România
 • Miriam Karely, Universitatea de Stat din Tbilisi (Georgia)
 • Kelly Kulikova, Universitatea de Medicină de Stat din Erevan (Armenia).
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”