Ghid pentru autori – e-poster

Instrucțiuni generale

Obiectivul unui poster este să prezinte rezultatele cercetării în mod clar și concis, astfel încât acestea să poată fi înțelese chiar și fără o explicație verbală. Este necesar ca posterul să reflecteze în totalitate rezumatul propus de dumneavoastră.

 1. Rezumatele încărcate de participanți vor fi evaluate de către Comitetul științific al Conferinței. Rezultatele evaluării vor fi făcute publice după data de 10 iulie curent, fiind afișată lista rezumatelor acceptate pe pagina web a Conferinței cu opțiunea Comunicare orală, Poster moderat sau Exclusiv Rezumat în culegerea de materiale. IMPORTANT. Din motive etice, lista rezumatelor respinse, nu va fi publicată. Vă rugăm respectuos să verificați de sine stătătorlista rezumatelor acceptate. 
 2. Posterul moderat va fi prezentat de către autor în cadrul sesiunilor în secții.
 3. Posterul moderat se va completa în format electronic conform șablonului respectiv, în limba română SAU engleză.
 4. Posterul completat (format PDF) va fi expediat la adresa de email respectivă a Secretarului Secției pe Profil tematic (lista de adrese email a se vedea aici). IMPORTANT. Autorul prezentator NU va primi invitație repetată de a transmite posterul.

Fișierul va fi alcătuit din următoarele componente:

EXEMPLU:

III_6_Condrea_EVOLUȚIA INFECȚIEI

 • Atenționăm ca posterele electronice să respecte regulile Metodologiei cercetărilor științifice.
 • Conform metodologiei, posterul  NU reprezintă o dublare a textului rezumatului.
 • Posterul, pe lângă text, OBLIGATORIU va include după caz grafice, tabele sau imagini etc.
 • Termenul limită de expediere a posterelor este 14 octombrie 2023, inclusiv.
 • secțiunea portalului.

Reguli de redactare a posterelor

 1. Format: PDF (Portable Document Format),A0, LANDSCAPE: 118 cm lățime × 84 cm înălțime.
 2. Câmpuri obligatorii: Titlu, Autorul/ Autorii, Afilierea, Introducere, Scop, Material și Metode, Rezultate, Concluzii, Cuvinte-Cheie.
 3. Câmpuri facultative: Desene, figuri, tabele, grafice, fotografii, scheme etc.
 4. Titlul. Titlul posterului trebuie să coincidă cu titlul rezumatului depus de Dumneavoastră la această Conferință. Pentru facilitarea identificării includeți autorii și afilierile acestora (instituție/organizație) sub titlu.
 5. Structurare. Obiectivul este de a prezenta informațiile în mod clar, accesibil, la subiect și vizual atrăgător. Vă recomandăm să nu supraîncărcați posterul cu text și/sau grafică, să utilizați un stil consecvent (de la stânga la dreapta sau de sus în jos) pentru a ușura lizibilitatea conținutului posterului. Posterele trebuie să includă un număr suficient de figuri (grafice, diagrame, imagini) etichetate corespunzător. Evitați utilizarea pasajelor textuale lungi, iar compartimentul Material și metode trebuie să fie prezentat succint, cu excepția cazului în care este obiectivul principal al rezumatului. Pentru text utilizați o dimensiune mare de font (nu mai puțin de 70 de puncte) și aranjați materialul în coloane, preferențial față de rânduri, pentru a spori perceperea posterului. Indicați succesiunea tabelelor, graficelor sau figurilor cu numere sau litere evidențiate sau colorate cu cel puțin 50 de puncte.
 6. Șablon pentru poster. Pentru crearea posterului vă recomandăm să utilizați programul Microsoft PowerPoint. Puteți începe de la zero sau să utilizați șablonul disponibil aici. După finalizare posterului este necesar să-l salvați în PDF, A0, LANDSCAPE.
 7. Prezentare. Posterele moderate vor fi prezentate (3-5 minute) de către autori în cadrul sesiunilor în secții pe profil tematic.
TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”