Ghid pentru autori – e-poster

Instrucțiuni generale (accesând aici apare testul de mai jos)

Obiectivul unui poster este să contureze rezultatele cercetării în mod clar și concis, astfel încât acestea să poată fi înțelese chiar și fără o explicație verbală. Este necesar ca posterul să reflecte în totalitate rezumatul acceptat pentru publicare.

 1. După evaluarea rezumatului de către Comitetul științific al Conferinței, autorul rezumatului acceptat va primi prin e-mail o notificare cu privire la prezentarea rezumatului sub formă de poster electronic, cu una din opțiunile – moderat sau nemoderat.
 2. Posterul moderat va fi prezentat de către autori în cadrul sesiunilor în secții pe profil tematic.
 3. Posterul electronic se va completa conform șablonului respectiv, în limba română SAU engleză.
 4. Posterul completat (varianta PDF) va fi expediat la adresa de email conferinta.anuala@usmf.md nu mai târziu de 10 septembrie 2022, inclusiv.

Documentul în format pdf  (posterul) TREBUIE să fie denumit după cum urmează:

 • Exemplu:  4.2_Ionescu_Interrelatiile,unde

4.2 indică numărul sesiunii în secție pe profil tematic, care îl veți putea prelua din notificarea recepționată cu privire la acceptarea posterului electronic (cu cifre arabe), urmat de

numele de familie a primului autor și

primul cuvânt din denumirea posterului.

 • Email-ul cu posterul atașat va fi denumit „Poster Conferinta”.
 • Comitetul Științific al Conferinței își asumă responsabilitatea de a respinge posterele electronice, inclusiv cele propuse a fi moderate, care conțin doar text, respectiv ele nu vor fi incluse în Culegerea de postere electronice.
 • Rugăm respectuos ca posterele electronice să respecte regulile Metodologiei cercetărilor științifice.
 • Conform metodologiei, posterul  NU reprezintă o dublare a textului rezumatului. 
 • Posterul, pe lângă text, OBLIGATORIU va include și grafice, tabele, imagini etc.
 • Termenul limită de expediere a posterelor: 10 septembrie 2022, inclusiv.
 • Pentru a consulta termenele limită, Vă recomandăm să consultați secțiunea respectivă a portalului.

Reguli de redactare a posterelor (accesând aici apare testul de mai jos)

 1. Format: PDF (Portable Document Format),A0, LANDSCAPE: 118 cm lățime × 84 cm înălțime.
 2. Câmpuri obligatorii: Titlu, autorul/ autorii, afilierea, introducere, scop, material și metode, rezultate, concluzii, cuvinte-cheie.
 3. Câmpuri facultative: Desene, figuri, tabele, grafice, fotografii, scheme etc.
 4. Titlul. Titlul posterului trebuie să coincidă cu titlul rezumatului depus de Dumneavoastră la această Conferință. Pentru facilitarea identificării includeți autorii și afilierile acestora (instituție/organizație) sub titlu.
 5. Structurare. Obiectivul este de a prezenta informațiile în mod clar, accesibil, la subiect și vizual atrăgător. Vă recomandăm să nu supraîncărcați posterul cu text și/sau grafică, să utilizați un stil consecvent (de la stânga la dreapta sau de sus în jos) pentru a ușura lizibilitatea conținutului posterului. Posterele trebuie să includă un număr suficient de figuri (grafice, diagrame, imagini) etichetate corespunzător. Evitați utilizarea pasajelor textuale lungi, iar compartimentul Material și metode trebuie să fie prezentat succint, cu excepția cazului în care este obiectivul principal al rezumatului. Pentru text utilizați o dimensiune mare de font (nu mai puțin de 70 de puncte) și aranjați materialul în coloane, preferențial față de rânduri, pentru a spori perceperea posterului. Indicați succesiunea tabelelor, cifrelor sau figurilor cu numere sau litere evidențiate sau colorate cu cel puțin 50 de puncte.
 6. Șablon pentru poster. Pentru crearea posterului vă recomandăm să utilizați programul Microsoft PowerPoint. Puteți începe de la zero sau să utilizați șablonul disponibil aici. După finalizare posterului este necesar să-l salvați în PDF, A0, LANDSCAPE.
 7. Prezentare. Posterele moderate vor fi prezentate (3-5 minute) de către autori în cadrul sesiunilor în secții pe profil tematic. Toate posterele acceptate vor fi publicate în Culegerea de postere electronice.
 8. Acces la posterele electronice. Posterele acceptate vor fi publicate în Culegerea de postere electronice, care va fi accesibilă pe pagina Conferinței.
TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”