Ghid pentru autori – comunicare orală

 1. După evaluarea rezumatului de către Comitetul științific al Conferinței, autorul rezumatului acceptat va primi prin e-mail o notificare cu privire la acceptarea rezumatului cu prezentare sub formă de comunicare orală scurtă.
 2. Este necesar ca comunicarea orală să reflecte în totalitate rezumatul acceptat pentru publicare.
 3. Titlul comunicării orale trebuie să coincidă cu titlul rezumatului depus de către Dumneavoastră la această Conferință.
 4. Diapozitive obligatorii: 1. Titlu, autorul/ autorii, afilierea; 2. Introducere; 3. Scop, obiective; 4. Material și metode; 5. Rezultate; 6. Concluzii.
 5. Pentru tinerii participanți (studenți, rezidenți, doctoranzi etc.) comunicarea orală necesită a fi coordonată prealabil cu conducătorul științific.
 6. Rugăm respectuos ca comunicarea orală să respecte regulile metodologiei cercetărilor științifice.
 7. Conform metodologiei, comunicarea orală  NU reprezintă o dublare a textului rezumatului. 
 8. Durata comunicării orale scurte nu va depăși 7-10 minute.
 9. Comunicarea orală, pe lângă text, OBLIGATORIU va include și grafice, tabele, imagini etc.
 10. Vă recomandăm să utilizați acest șablon pentru perfectarea comunicării orale!
 11. Pentru a consulta termenele limită, Vă recomandăm să consultați secțiunea portalului.
 12. Comunicările orale finalizate vor fi expediate secretarilor pe sesiuni în secție până la data de 15.10.2022. Email-urile acestora vor fi disponibile aici.
TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”