MANAGEMENTUL CLINIC AL PACIENȚILOR CU COVID -19

Moderatori:

 • din țară
 • Tiberiu Holban, profesor universitar, dr. hab. șt. med., sef catedră, Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Liviu Iarovoi, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Ina Bîstrițchi, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • de peste hotare
 • Adrian Streinu-Cercel, prof. univ,, dr. șt. med., Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, Bucureşti, România

Secretar/ persoană de contact:

 • Ina Bîstrițchi, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: ina.bistritchi@usmf.md

Cuvinte-cheie: COVID-19, Diagnostic, Tratament, Managementul pacientului.

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: studenți, rezidenți și studenți-doctoranzi

Durată:  8:30 – 13:00

Modalitatea de organizare: Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

 • Tiberiu Holban, profesor universitar, dr. hab. șt. med., sef catedră, Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Liviu Iarovoi, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Ina Bîstrițchi, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Speakeri/Prezentatori internaționali:

 • Adrian Streinu-Cercel, prof. univ., dr. șt. med., Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, Bucureşti, România
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”