MANAGEMENTUL INSOMNIILOR

Moderatori:

  • Victor Vovc, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de fiziologie a omului și biofizică, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/ persoană de contact:

  • Adrian Lupușor, asist. univ., Catedra de fiziologie a omului și biofizică, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: adrian.lupusor@usmf.md

Cuvinte-cheie: insomnia, terapia cognitiv-comportamentală

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: medici, rezidenți, studenți

Durată: 13:00 – 16:00

Modalitatea de organizare: Mixt

Locație: Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”, str. Nicolae Testemițanu, 27, mun. Chişinău, MD-2025, Republica Moldova

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Victor Vovc, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de fiziologie a omului și biofizică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Adrian Lupușor, asist. univ., Catedra de fiziologie a omului și biofizică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Ghenadie Cărăușu, dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, USMF „Nicolae Testemițanu”
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”