Denumire:

„Managementul sindroamelor geriatrice”

Sumar:

Scopul cursului este de a contura cunoștințele noi în domeniul sindromului de fragilitate, sindromului de cădere și sarcopenie. Identificarea caracteristicilor clinice ale sindromului fragilitate, de cădere și sarcopenie, totodată, stabilirea relației dintre aceste sindroame și bolile cronice și dimensiunea impactului asupra autonomiei și calității vieții pacientului vârstnic.

Informația actuală în ceea ce privește ponderea sindroamelor geriatrice pe plan mondial, dar și datele din Republica Moldova, noile metode de evaluare, criteriile și algoritmul de diagnostic, precum și managementul medico-psiho-social vor fi expuse sub formă de curs, explicate pas cu pas, cu exemple și grafice, pentru ca medicii practicieni să poată folosi aceste metode în practica medicală de zi cu zi, pentru o abordare geriatrică complexă a pacientului vârstnic cu sindroame geriatrice. Publicul țintă: medicii rezidenți la specializarea Medicină Internă și Geriatrie, medicii interniști, medicii geriatri, medicii de familie.

Mesaje-cheie:

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”