METODOLOGIA DE ELABORARE A UNEI SINTEZE DE LITERATURĂ (REVIEW)

(workshop medical)

Din țară

Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Moldova

  • Spinei Larisa, dr. hab. șt. med., prof. univ.
  • Raevschi Elena, dr. hab. șt. med., conf. univ.
  • Ferdohleb Alina, dr. șt. med., conf. univ.

De peste hotare

UMF „Grigore T. Popa”, Iași, România

  • Azoicai Doina, prof. univ.

Secretar/ persoană de contact:

  • Cernițanu Mariana, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Moldova

Cuvinte-cheie:

Metodologia cercetării, sinteza narativă, sistematică, meta-analiză

Numărul maxim de participanți:

50

Potențiali participanți:

Cadre științifico-didactice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, doctoranzi, rezidenți, studenți.

Durată:

14.30 – 18.00

Modalitatea de organizare:

Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Moldova

  • Spinei Larisa, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
  • Ferdohleb Alina, dr. șt. med., conf. univ.

Speakeri/Prezentatori internaționali:

UMF „Grigore T. Popa”, Iași, Romania

  • Azoicai Doina, prof. univ.

P R O G R A M

 P R O G R A M

 

1430-1500Înregistrarea on-line a participanţilor
1500-1515Deschiderea cursului educațional
1515-1630Azoicai Doina. Repere metodologice ale sintezelor bibliografice: noțiuni, etapele, metode de analiză
1630-1645Pauză
1645-1730Ferdohleb Alina. Sinteze narative

Spinei Larisa. Sinteze sistematice și Meta-analiză

1730-1800Întrebări şi discuţii. Încheierea cursului
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”