SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ: OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI

Moderatori:

 • din țară
 • Grigore Friptuleac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de igienă, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Iurie Pînzaru, dr. șt. med., conf. univ., Șef Direcția Protecția Sănătății Publice, Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 • de peste hotare
 • Sára Felszeghi, dr. șt. med., conf. univ., Specialist principal în Medicina Muncii și Drept Medical, Inspector Național de Management al Calității în Medicina Muncii. Universitatea din Miskolc, Ungaria.
 • Simona Villani, dr., conf. univ., Departamentul Sănătate Publică, Medicină Experimentală și Legală, disciplina Biostatistică Medicală, Universitatea Pavia, Pavia, Italia.

Secretar/ persoană de contact:

 • Dumitru Cheptea, asist. univ., Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de igienă, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: dumitru.cheptea@usmf.md

Cuvinte-cheie: sănătatea ocupațională, factori de risc, măsuri de protecție, mediu ocupațional, promovarea sănătății la locul de muncă

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: studenți, medici rezidenți, medici Direcția Protecția Sănătății Publice din cadrul ANSP, inspector din cadrul Direcției Inspecție de Stat a Sănătății Publice, Inspecției de stat a muncii, specialiști în medicina muncii, reprezentanții sindicatelor, patronatelor, etc.

Durată: 08:30-12:00

Modalitatea de organizare: Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

 • Iurie Pînzaru, dr. șt. med., conf. univ., Șef Direcția Protecția Sănătății Publice, Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 • Raisa Deleu, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de igienă, USMF„Nicolae Testemițanu”

Speakeri/Prezentatori internaționali:

 • Sára Felszeghi, dr. șt. med., conf. univ., Specialist principal în Medicina Muncii și Drept Medical, Inspector Național de Management al Calității în Medicina Muncii. Universitatea din Miskolc, Miskolc, Ungaria.
 • Simona Villani, Dr., conf. univ., Departamentul Sănătate Publică, Medicină Experimentală și Legală, disciplina Biostatistică Medicală, Universitatea din Pavia, Pavia, Italia.
 • Ioana Popa, Dr., cercetător, Departamentul Sănătate Publică, Medicină Experimentală și Legală, Disciplina de Biostatistică și Epidemiologie Clinică, Universitatea din Pavia, Pavia, Italia.
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”