SESIUNI ÎN SECȚII PE PROFIL TEMATIC

Recomandăm alegerea Secției în funcție de afilierea la subdiviziune pentru înregistrare și pentru aplicarea rezumatelor, click aici

I.1. Morfologie normală și patologică

I.2. Cercetare experimentală – performanță clinică

II.1. Medicină socială și management

II.2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice

II.3. Patologia infecțioasă și invazivă

II.4. Filosofie și bioetică

III.1 Probleme actuale ale medicinei interne I

III.2 Probleme actuale ale medicinei interne II

III.3 Noi orizonturi în oncologie

III.4 Actualități în cardiologie

III.5. Probleme interdisciplinare în medicină și sănătate

III.6. Probleme actuale în neuroștiințe

IV.1. Actualități în chirurgie

IV.2. Actualități în urologie

IV.3. Actualități în anesteziologie și reanimatologie

IV.4. Actualități în oftalmologie și otorinolaringologie

IV.5. Actualități în ortopedie și traumatologie

V.1. Sănătatea copilului și adolescentului

V.2. Probleme actuale în sănătatea reproductivă

V.3. Chirurgia pediatrică

VII.1. Actualități în stomatologia chirurgicală

VII.2. Stomatologia  multidisciplinară și integrativă

VIII.1. Predarea limbajului de specialitate

VIII.2. Limbă – identitate, multilingvism și politici educaționale

VIII.3. Implicațiile bibliotecilor academice în promovarea Științei Deschise

TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE