Denumire:

„Vulnerabilitatea – subiect esențial în conduita terapeutică contemporană (abordări medicale, antropo-bioetice, psihologice, manageriale)”

Sumar:

În cadrul asistenței medicale contemporane o mare parte de pacienți sunt vulnerabili, aceștia reprezintă, concomitent, și o dificultate de realizare cu succes a actului medical. Pentru atingerea unei conduite terapeutice reușite, în cazul aplicării acesteia la un contingent vulnerabil, este necesară o abordare interdisciplinară. Este important faptul ca tratarea diverselor probleme de sănătate ale persoanelor vulnerabile să se facă nu numai de pe pozițiile specialităților medico-clinice concrete, ci și prin implicarea celor psihologice, antropologice, bioetice și de management medical. Prin aceasta se atinge o încadrare în exigențele performanțelor atinse de medicina contemporană, adică a unui succes terapeutic și celui de alt gen (organizațional, etic, psihologic, spiritual, etc.). Pentru configurarea unei imagini mai integre și convingătoare a temei workshop-ului, vor fi prezentate subiecte din diverse grupuri de pacienți vulnerabili: minori, vârstnici, invalizi, persoane cu afecțiuni psihice, deținuți. Momentele incluse spre discuție vor implica prezentări teoretice, cazuri clinice, situații de problemă, analiză multiaspectuală, discuții și concluzii.

Mesaje-cheie:

  • Relevarea actualității abordării problemei vulnerabilității în conduita terapeutică pentru studenți, rezidenți și tineri medici;
  • Evidențierea principalelor grupuri vulnerabile de pacienți în cadrul societății;
  • Demonstrarea necesității abordării interdisciplinare în actul medical cu contingent vulnerabil;
  • Prezentarea rolului fiecărei discipline implicate în medicația pacienților vulnerabili;
  • Accentuarea unor momente specifice și importante în tratamentul persoanelor vulnerabile, reprezentante ale diferitor categorii de populație;
  • Informarea actualilor și viitorilor specialiști în medicină despre existența diverselor aspecte și probleme ale contingentului vulnerabil în medicina clinică;
  • Formarea unor abilități cu aplicabilitate practică eficientă la specialiștii din medicină în cazul actului medical cu pacienți vulnerabili.
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”