СOMPLICAȚIILE INFECȚIEI COVID-19 LA COPII

(workshop medical)

Din țară

 • Ninel Revenco, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Svetlana Șciuca, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Ecaterina Stasii, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Angela Ciuntu, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Tatiana Raba, hab. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie
 • Larisa Crivceanscaia, hab. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie

Secretar/ persoană de contact:

 • Angela Cracea, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie

Cuvinte-cheie:

Infecția COVID-19, complicații, copii

Numărul maxim de participanți:

90

Potențiali participanți:

Cadre științifico-didactice ale Facultății de Medicină, studenți, rezidenți, medici pediatri practicieni, tineri specialiști

Durată:

14:30 – 18:00

Modalitatea de organizare:

Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

 • Ninel Revenco, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Svetlana Șciuca, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Ecaterina Stasii, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Angela Ciuntu, hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie
 • Tatiana Raba, hab. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie
 • Larisa Crivceanscaia, hab. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie

P R O G R A M

 P R O G R A M
1430-1445Înregistrarea on-line a participanţilor
1445-1500Ninel Revenco. Cuvânt de salut. Deschiderea workshopului medical
1500-1745·  Ninel Revenco. Sindromul inflamator multisistemic după infecția COVID-19 la copii

·  Svetlana Șciuca. Complicațiile pulmonare după infecția COVID-19 la copii

·  Angela Ciuntu. Complicațiile renale după infecția COVID-19 la copii

·  Svetlana Hadjiu. Complicațiile neurologice după infecția COVID-19 la copii

·  Tatiana Raba. Complicațiile gastrointestinale după infecția COVID-19 la copii

·  Ecaterina Stasii. Complicațiile alergologice după infecția COVID-19 la copii

·  Larisa Crivceanscaia. Infecția COVID-19 la nou-născuți

Întrebări şi discuţii

1745-1800Ninel Revenco. Cuvânt de închidere a workshopului medical
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”