Președinții și secretarii secțiilor

I.1.   Secția Morfologie normală și patologică

          Președinte: Lilian Șaptefrați, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Mihail Parnov, asist. univ., mihail.parnov@usmf.md

   I.2.   Secția Cercetare experimentală - performanță clinică

          Președinte: Nicolae Bacinschi, dr. hab. şt. med., conf. univ.

          Secretar:     Lilia Tacu, asist. univ., lilia.tacu@usmf.md 

  II.1    Secția Medicină socială și management

          Președinte: Larisa Spinei, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Ludmila Goma, dr. ec., conf. univ., ludmila.goma@usmf.md 

  II.2.   Secția Aspecte igienice ale sănătății publice

          Președinte: Serghei Cebanu, dr. hab. şt. med., conf. univ.

          Secretar:     Vladislav Rubanovici, dr. şt. med., conf. univ., vladislav.rubanovici@usmf.md

  II.3.   Secția Patologia infecțioasă și invazivă

          Președinte: Greta Balan, dr. hab. şt. med., conf. univ.

          Secretar:     Ina Bîstrițchi, dr. şt. med., conf. univ., ina.bistritchi@usmf.md 

 II.4.    Secția Filosofie și bioetică

          Președinte: Vitalie Ojovan, dr. hab. filos., conf. univ.

          Secretar:     Ludmila Rubanovici, dr. filos., conf. univ., ludmila.rubanovici@usmf.md 

 III.1.  Secția Probleme actuale ale medicinei interne I

          Președinte: Alexandru Corlăteanu, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Cristina Toma, dr. şt. med., asist. univ., cristina.toma@usmf.md 

 III.2.  Secția Probleme actuale ale medicinei interne II

          Președinte: Eugen Tcaciuc, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Ion Sîrbu, asist. univ., ion.sirbu@usmf.md

III.3.   Secția Noi orizonturi în oncologie

          Președinți: Dumitru Sofroni, dr. hab. şt. med., prof. univ.

Ruslan Baltaga, dr. şt. med., conf. univ.

          Secretar:     Victor Tomacinschii, asist. univ., victor.tomacinschii@usmf.md 

 III.4.   Secția Actualități în cardiologie

          Președinte: Livi Grib, dr. hab. şt. med., prof. universitar

          Secretar:     Irina Cabac-Pogorevici, dr. şt. med., conf. univ., irina.cabac@usmf.md 

 III.5.  Secția Probleme interdisciplinare în medicină și sănătate

          Președinte: Ghenadie Curocichin,, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Maria Garabajiu, dr. şt. med., asist. univ., maria.garabajiu@usmf.md 

 III.6.  Secția Probleme actuale în neuroștiințe

          Președinte: Svetlana Hadjiu, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Vitalie Chiosa, dr. şt. med., conf. univ., vitalie.chiosa@usmf.md 

IV.1.   Secția Actualități în chirurgie

          Președinte: Dumitru Casian, dr. hab. şt. med., conf. univ.

          Secretar:     Florin Bzovîi, dr. şt. med., asist. univ., florin.bzovii@usmf.md

IV.2.   Secția Actualități în urologie

          Președinte: Adrian Tănase, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Pavel Banov, dr. şt. med., conf. univ., pavel.banov@usmf.md 

IV.3.   Secția Actualități în anesteziologie și reanimatologie

          Președinte: Serghei Șandru, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Ivan Cîvîrjic, asist. univ., ivan.civirjic@usmf.md 

IV.4.   Secția Actualități în oftalmologie și otorinolaringologie

          Președinte: Eugeniu Bendelic, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Maria Iacubițchii, asist. univ., maria.iacubitchii@usmf.md 

IV.5.   Secția Actualități în ortopedie și traumatologie

          Președinte: Nicolae Caproș, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Vitalie Iacubițchii, asist. univ., vitalie.iacubitchii@usmf.md 

 V.1.    Secția Sănătatea copilului și adolescentului

          Președinte: Ninel Revenco, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Angela Cracea, dr. şt. med., conf. univ., angela.cracea@usmf.md

 V.2.    Secția Probleme actuale în sănătatea reproductivă

          Președinte: Valentin Friptu, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Victoria Voloceai, dr. şt. med., asist. univ., victoria.voloceai@usmf.md  

 V.3.    Secția Chirurgia pediatrică

          Președinte: Jana Bernic, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Andrei Draganel, asist. univ., andreidraganel90@gmail.com 

 VI.1.  Secția Actualități în cercetarea și activitatea farmaceutică

          Președinte: Stela Adauji, dr. şt. farm., conf. univ.

          Secretar:     Elena Donici, dr. şt. farm., asist. univ., elena.donici@usmf.md

VII.1.  Secția Actualități în stomatologia chirurgicală

          Președinte: Silvia Railean, dr. şt. med., conf. univ.

          Secretar:     Olga Bălteanu, asist. univ., olga.balteanu@usmf.md

VII.2.  Secția Stomatologia multidisciplinară și integrativă

          Președinte: Valeriu Fală, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          Secretar:     Svetlana Plămădeală, asist. univ., plamadeala.svetlana@usmf .

VIII.1. Secția Predarea limbajului de specialitate

          Președinte:  Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. univ.

          Secretar:     Svetlana Cravcenco, asist. univ., svetlana.cravcenco@usmf.md 

VIII.2. Secția Limbă – identitate, multilingvism și politici educaționale

          Președinte:  Daniela Esanu-Dumnazev, dr. pedagogie

          Secretar:      Raisa Scutelnic, asist. univ., raisa.scutelnic@usmf.md

VIII.3. Secția Implicațiile bibliotecilor academice în promovarea Științei Deschise

          Președinte:   Liubovi Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

          Secretar:      Elizaveta Vedean, bibliotecar principal, elizaveta.vedean@usmf.md

TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE