Coordonatorii și secretarii profilurilor tematice

I. Profilul Probleme fundamentale ale medicinei

          coordonator: Lilian Șaptefrați, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          secretar: Mihail Parnov, asist. univ., mihail.parnov@usmf.md 

II. Profilul Sănătate publică și medicină comunitară

          coordonator: Larisa Spinei, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          secretar: Vladislav Rubanovici, dr. şt. med., conf. univ., vladislav.rubanovici@usmf.md 

III. Profilul Probleme actuale ale medicinei interne

          coordonator: Eugen Tcaciuc, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          secretar: Ion Sîrbu, asist. univ., ion.sirbu@usmf.md 

IV. Profilul Aspecte multidisciplinare ale chirurgiei moderne

          coordonator: Dumitru Casian, dr. hab. şt. med., conf. univ.

          secretar: Florin Bzovîi, dr. şt. med., asist. univ., florin.bzovii@usmf.md 

V. Profilul Sănătatea mamei și copilului

          coordonator: Ninel Revenco, dr. hab. şt. med., prof. univ.

          secretar:  Angela Cracea, dr. şt. med., conf. univ., angela.cracea@usmf.md 

VI. Profilul Actualități în cercetarea și activitatea farmaceutică

          coordonator: Stela Adauji, dr. şt. farm., conf. univ.

          secretar: Elena Donici, dr. şt. farm., asist. univ., elena.donici@usmf.md 

VII. Profilul Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă

          coordonator: Elena Stepco, dr. şt. med., conf. univ.

          secretar: Olga Bălteanu, asist. univ., olga.balteanu@usmf.md

VIII. Profilul Științe complementare

          coordonatori: Liubovi Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

          Argentina Chiriac, dr. pedagogie, conf. univ.

          Daniela Eşanu-Dumnazev, dr. pedagogie

          secretari:  Elizaveta Vedean, bibliotecar principal,           elizaveta.vedean@usmf.md 

          Raisa Scutelnic, asist. univ., raisa.scutelnic@usmf.md

TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE