Conferința științifică anuală cu genericul
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, 2023

Continuăm frumoasa tradiție de a desfășura în fiecare toamnă, în a treia săptămână din octombrie,  Zilele Universității, ce include diverse activități (științifice, cultural-artistice și sportive) de celebrare a aniversării Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, fondată la 20 octombrie 1945.

În spiritul acestei sărbători, în perioada 18-20 octombrie 2023, comunitatea universitară organizează Conferința științifică anuală cu genericul Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, ce are scopul de a îmbina armonios maturitatea, tradițiile, experiența, rezultatele științifice și noile direcții de cercetare ale tinerilor medici și cercetători. Evenimentul integrează viziuni interdisciplinare extinse, cu tangențe ale medicinei și alte domenii, și pune accent pe comunicarea și colaborarea cu savanți și specialiști notorii.

Manifestarea științifică va fi inaugurată la 18 octombrie, în cadrul Ședinței solemne a Senatului, de către președintele Comitetului organizatoric – rectorul Emil Ceban, și președintele Comitetului științific – academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, și va continua cu o serie de comunicări magistrale, organizate sub genericul State of the Art Lectures, ținute de profesori invitați de peste hotare, specialiști renumiți în domeniu.

La 19 octombrie, în prima jumătate a zilei, se vor desfășura sesiunile în secții pe profil tematic, iar după masă tinerii medici, dar și toți doritorii, sunt invitați la cursuri educaționale și workshopuri medicale.

La 20 octombrie, va avea loc Gala Laureaților, cu începere de la ora 15:00.

Lucrările Conferinței științifice anuale, ediția 2023, vor cuprinde:

  • Ședința solemnă a Senatului. Inaugurarea Conferinței
  • State of the Art Lectures
  • Sesiuni în secții pe profil tematic
  • Cursuri educaționale și workshopuri medicale
  • Expoziția științifică 2022-2023
  • Concursuri
  • Culegerea de rezumate
  • Gala Laureaților

Participanții la Conferință vor beneficia de credite de educație medicală continuă (EMC). Certificate de participare electronice vor primi doar persoanele înregistrate în prealabil și care vor fi prezenți la lucrările conferinței, fizic sau on-line (după caz).

Rezumatele acceptate vor fi publicate în Suplimentul Revistei de Științe ale Sănătății din Moldova, accesibil pe site-ul Conferinței, dar și pe suport de hârtie.

Pentru înregistrarea prealabilă este necesar să completați Formularul.

Aplicarea rezumatului va fi posibilă doar după Înregistrare la conferință.

Programul desfășurat al Conferinței va fi disponibil după data de 15 octombrie.

Vă asigurăm că participarea Dumneavoastră la celebrarea celor 78 de ani ai USMF „Nicolae Testemițanu” este deosebit de importantă. Nu ratați această șansă pentru realizarea schimbului de experiență și a transferului de cunoștințe!

Cu urări de sănătate,

Comitetul organizatoric al Conferinței științifice anuale a USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Persoane de contact:

Alexandru CORLĂTEANU, coordonator pentru organizarea State of the Art Lectures, tel. 022 205 116

Gabriela ȘORIC, coordonator pentru organizarea cursurilor educaționale/workshopuri medicale, tel. 022 205 132

Cristina POȘTARU, responsabil pentru postere și comunicări orale, tel. 022 205 281

Eugenia GROZA, responsabil de organizarea expoziției, tel. 022 205 365

Elena MARINCIUC, responsabil pentru rezumate și programul Conferinței, tel. 022 205 158

Daniela GALEA-ABDUȘA, responsabil de coordonare și monitorizare, tel. 022 205 398

Pentru informații suplimentare puteți să expediați un mesaj pe: conferinta.anuala@usmf.md

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”