Conferința științifică anuală cu genericul

Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, 2022

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova organizează Conferința științifică anuală Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, în perioada 19-21 octombrie 2022. În acest an, conferința științifică este consacrată aniversării a 77-a de la fondarea Almei Mater și celor 95 de ani de la nașterea profesorului Nicolae Testemițanu, fost rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, ministru al sănătăţii, ilustru savant și Om de stat, academician post-mortem.

Conferința științificăanualăare scopul de a îmbina armonios maturitatea, tradițiile, experiența, rezultatele științifice și noile direcții de cercetare ale tinerilor medici și cercetători. Evenimentul integrează viziuni interdisciplinare extinse, cu tangențe ale medicinei și alte domenii, și pune accent pe comunicarea și colaborarea cu savanți și specialiști notorii.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în regim mixt sau on-line, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Participanții la conferință vor beneficia de credite de educație medicală continuă (EMC). Certificate de participare electronice vor primi doar persoanele înregistrate în prealabil și care vor fi prezenți la lucrările conferinței, fizic sau on-line (după caz).

În acest an, Rezumatele acceptate vor fi publicate în Suplimentul Revistei de Științe ale Sănătății din Moldova, accesibil pe site-ul Conferinței, dar și pe suport de hârtie.

Posterele acceptate vor apărea într-o culegere electronică, disponibilă în acces deschis pe site-ul Conferinței.

Pentru înregistrare prealabilă, este necesar să completați Formularul.

Aplicarea rezumatului va fi posibilă doar după înregistrare la Conferință.

Programul desfășurat al Conferinței va fi disponibil după data de 15 octombrie.

Vă asigurăm că participarea Dumneavoastră la celebrarea celor 77 de ani ai USMF „Nicolae Testemițanu” este deosebit de importantă. Nu ratați această șansă pentru realizarea schimbului de experiență și a transferului de cunoștințe!

Cu urări de sănătate,

Comitetul organizatoric al Conferinței științifice anuale

a USMF „Nicolae Testemițanu”

Persoane de contact:

Alexandru CORLĂTEANU, coordonator pentru organizarea State of the Art Lectures, tel. 022 205 116;

Diana CUCOȘ, coordonator pentru organizarea cursurilor educaționale/workshopuri medicale, tel. 022 205 106;

Ianoș COREȚCHI, responsabil pentru postere și comunicări orale,tel. 022 205 281;

Eugenia GROZA, responsabilă de organizarea expoziției, tel. 022 205 365.

Daniela GALEA-ABDUȘA, responsabilă de coordonare și monitorizare, tel. 022 205 398.

Elena MARINCIUC, responsabilă pentru rezumate și programul Conferinței, tel. 022 205 158;

Pentru informații suplimentare puteți să expediați un mesaj pe: conferinta.anuala@usmf.md

TERMENE LIMITĂ
ÎNREGISTRARE ONLINE
APLICARE REZUMAT
ȘABLOANE

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”