COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Preşedinte:

Stanislav Groppa

prorector pentru activitatea de cercetare, dr. hab. şt. med., profesor universitar, academician al AȘM

Vice-preşedinte:

Elena Raevschi

şef departament, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. hab. şt. med., conferen­ţiar universitar

Membri:

Marcel Abraș

dr. şt. med., conferențiar universitar

Stela Adauji

dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Svetlana Agachi

dr. şt. med., conferențiar universitar

Nicolae Bacinschi

Ion Bahnarel

Greta Bălan

Ruslan Baltaga

Ion Banari

Pavel Banov

Doina Barba

Olga Bălteanu

Nadejda Bâlici

Adrian Belîi

Eugeniu Bendelic

Jana Bernic

Mircea Beţiu

Grigore Bivol

Ina Bîstrițchi

Elena Bodrug

Nicolae Bodrug

Alin Bour

Tudor Braniște

Iurie Bulat

Sanda Buruiană

Florin Bzovîi

Vasile Cabac

Irina Cabac-Pogorevici

Tatiana Calalb

Valentin Calancea

Nicolae Caproş

Dumitru Casian

Ilia Catereniuc

Rodica Catrinici

Serghei Cebanu

Igor Cemortan

Victoria Cereș

Nicolae Chele

Ion Chesov

Vitalie Chiosa

Argentina Chiriac

Cristina Ciobanu

Nicolae Ciobanu

Sergiu Ciobanu

Ivan Cîvîrjic

Valeriu Cobeț

Victor Cojocaru

Viorel Cojocaru

Maria Cojocaru-Toma

Alexandru Corlăteanu

Doina Corobcean

Angela Cracea

Svetlana Cravcenco

Larisa Crivceanscaia

Ghenadie Curocichin

Lucian Danilov

Olesea Dobrea

Liliana Dogotari

Elena Donici

Andrei Draganel

Ion Dumbrăveanu

Lilia Dumbrăveanu

Vasile Dumitraș

Nicolae Erhan

Anatolie Eșanu

Daniela Eşanu-Dumnazev

Valeriu Fală

Alina Ferdohleb

Valentin Friptu

Grigore Friptuleac

Veaceslav Fulga

Vasile Galearschi

Maria Garabajiu

Vitalie Ghicavîi

Ludmila Goma

Fiodor Grejdean

Livi Grib

Liliana Groppa

Eva Gudumac

Diana Guranda

Svetlana Hadjiu 

Ala Holban

Tiberiu Holban

Adrian Hotineanu

Maria Iacubițchii

Vitalie Iacubițchii

Valeriu Istrati

Alexandr Jalbă

Liubovi Karnaeva

Alina Lopatiuc

Svetlana Lozovanu

Eduard Lungu

Oxana Maliga

Elena Manole

Sergiu Matcovschi

Minodora Mazur

Eugen Melnic

Silvia Melnic

Oxana Munteanu

Silvia Nastasiu

Vitalie Ojovan

Aliona Otgon

Angela Paraschiv

Mihail Parnov

Ecaterina Pavlovschi

Andrei Pădure

Gheorghe Plăcintă

Svetlana Plămădeală

Eduard Pleșca

Oleg Pulbere

Silvia Railean

Ninel Revenco

Valeriu Revenco

Larisa Rezneac

Gheorghe Rojnoveanu

Ludmila Rubanovici

Vladislav Rubanovici

Argentina Sandrosean

Zinaida Sârbu

Corina Scutari

Raisa Scutelnic

Ion Sîrbu

Dumitru Sofroni

Oleg Solomon

Aurelia Spinei

Larisa Spinei

Mariana Sprîncean

Cristina Stahi

Ecaterina Stasii

Elena Stepco

Ion Stupac

Serghei Șandru

Lilian Șaptefrați

Lilia Tacu

Olga Tagadiuc

Alisa Tăbîrță

Adrian Tănase

Eugen Tcaciuc

Cristina Toma

Victor Tomacinschii

Tatiana Trebeș-Roșca

Valentina Trifan

Radu Turchin

Svetlana Țurcan

Adela Țurcanu

Livia Uncu

Diana Uncuța

Sergiu Ungureanu

Ion Vacarciuc

Vladimir Valica

Elizaveta Vedean

Sergiu Vetricean

Anatolie Vişnevschi

Victoria Voloceai

Eremei Zota

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

dr. hab. șt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. filos., lector universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conf. universitar

asistent universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. med., profesor consultant

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor cercetător

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., asistent universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. șt. biol., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. biol., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. pedagogie, conferențiar universitar

dr. șt. farm., conferențiar universitar

dr. şt. farm., conferențiar universitar

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. filos., lector universitar

dr. șt. farm., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

asistent universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

director adjunct, Biblioteca Științifică Medicală

dr. șt. farm., conferențiar universitar

dr. şt. farm., asistent universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. med., conferențiar universitar

dr. filos., conferențiar universitar

dr. pedagogie, șef catedră

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. med., asistent universitar

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

dr. ec., conferenţiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar, academician al AȘM

dr. șt. farm., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. șt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

asistent universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., prof. universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

director, Biblioteca Științifică Medicală

asistent universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. chim., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. edu., conferențiar universitar

dr. hab. filos., conferenţiar universitar

bibliotecar principal

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

asistent universitar

dr. şt. med., asistent universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

asistent universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. filos., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

asistent universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferenţiar universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

studentă, gr. F2103, Facultatea de Farmacie

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

asistent universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., asistent universitar

asistent universitar

dr. filol., lector universitar

dr. șt. med., conferențiar universitar

dr. șt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. șt. farm., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

dr. hab. şt. farm., profesor universitar

bibliotecar principal

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. hab. şt. med., profesor universitar

dr. şt. med., asistent universitar

dr. şt. med., conferențiar universitar

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”