COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Preşedinte:

Stanislav Groppa

prorector pentru activitate de cercetare, academician al AȘM, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Vice-preşedinte:

Elena Raevschi

şef departament, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. hab. şt. med., conferen­ţiar universitar

Membri:

Stela Adauji

dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Nicolae Bacinschi

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Eugeniu Bendelic

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Jana Bernic

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Mircea Beţiu

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Valentin Calancea

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Nicolae Caproş

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Ilia Catereniuc

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Serghei Cebanu

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Olga Cerneţchi

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Mariana Cernițanu

dr. psihologie, conferențiar universitar

Argentina Chiriac

dr. pedagogie, conferenţiar universitar

Nicolae Ciobanu

dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Valeriu Cobeț

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Angela Cracea

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Ghenadie Curocichin

dr. hab. şt. med., conferențiar universitar

Daniela Eşanu-Dumnazev

dr. pedagogie, șef catedră

Valentin Friptu

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Grigore Friptuleac

dr. hab. şt. med., prof. universitar

Mihail Gavriliuc

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Liliana Groppa

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Eva Gudumac

academician al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Evghenii Guțu

dr. hab. şt. med., profesor uni­versitar

Svetlana Hadjiu

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Tiberiu Holban

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Adrian Hotineanu

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Constantin Iavorschi

dr. hab. şt. med., profesor cercetător

Corina Iliade-Tulbure

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Liubovi Karnaeva

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Victor Lacusta

academician al AȘM, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Vitalie Lisnic

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Sergiu Matcovschi

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Andrei Mostovei

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Silvia Nastasiu

dr. șt. edu., asistent universitar

Galina Obreja

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Vitalie Ojovan

dr. hab. filos., conferenţiar universitar

Olga Penina

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Ninel Revenco

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Gheorghe Rojnoveanu

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Larisa Spinei

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Oleg Solomon

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Serghei Suman

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Svetlana Şciuca

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Olga Tagadiuc

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Cornelia Talmaci

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Adrian Tănase

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Eugen Tcaciuc

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Eudochia Ţerna

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Livia Uncu

dr. șt. farm., conferenţiar universitar

Diana Uncuța

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Sergiu Ungureanu

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Vladimir Valica

dr. hab. şt. farm., profesor universitar

Elizaveta Vedean

bibliotecar principal

Sergiu Vetricean

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Anatolie Vişnevschi

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Victor Vovc

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Natalia Zarbailov

dr. şt. med., conferenţiar universitar

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”