GHID PENTRU AUTORI (rezumat)

 1. Rezumatul SE RECOMANDĂ să fie depus doar de primul autor.
 2. La etapa Aplicare rezumat, autorul va fi întrebat despre intenția de publicare, drept răspuns la care trebuie de ales una din opțiuni:
  • Rezumat în culegerea de materiale ale Conferinței, plus Comunicare orală scurtă
  • Rezumat în culegerea de materiale ale Conferinței, plus Poster moderat
  • Rezumat în culegerea de materiale ale Conferinței, exclusiv
 3. La etapa Aplicare rezumat, se va solicita informația cu privire la persoana care va prezenta comunicarea scurtă sau posterul moderat la Conferință (în cazul când Comitetul științific acceptă rezumatul pentru prezentare orală scurtă sau poster moderat). În cazul în care comunicarea orală scurtă sau posterul moderat este prezentat de unul dintre coautori, care este diferit de primul autor, atunci se va cere informație suplimentară cu privire la persoana respectivă.
 4. Participanții la Conferință cu titlul științific de doctor habilitat și titlul științifico-didactic de profesor universitar pot ghida rezumatele în calitate de conducător științific, pot fi coautorii acestor rezumate, dar fără a fi primul autor. Excepție este cazul unui rezumat monoautor. Primul autor poate fi coautor și la alte rezumate, însă numărul total al rezumatelor să nu fie mai mare de 3.
 5. Depunerea rezumatului devine posibilă după înregistrarea primului autor pe portalul Conferinței. Contul utilizatorului creat la înregistrare, ulterior va fi accesat inclusiv pentru aplicarea/ revizuirea rezumatului. Rezumatele cu doi sau mai mulți coautori vor fi depuse numai o singură dată (ceilalți coautori nu vor depune același rezumat). Pentru a primi CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la Conferință, FIECARE COAUTOR TREBUIE SĂ SE ÎNREGISTREZE.
 6. Rezumatul științific va fi depus EXCLUSIV în regim on-line prin intermediul sistemului electronic. Rezumatele expediate prin e-mail, prezentate pe hârtie sau pe alt suport electronic nu vor fi examinate.
 7. Înainte de toate, urmează să vă asigurați că rezumatele corespund tuturor cerințelor. Este recomandat să elaborați rezumatul într-un document Word, astfel încât să puteți utiliza funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul maxim de semne alocate. A se utiliza șablonul Model Rezumat.
 8. Rezumatele pot fi depuse, APOI REDACTATE PE PARCURS, dacă este cazul, însă numai până la data-limită de aplicare a rezumatelor Data-limită nu va fi prelungită. Pentru a vedea termenele limită, Vă recomandăm să consultați secțiunea portalului. După expirarea termenului limită, rezumatele nu vor putea fi depuse, redactate și, respectiv, acceptate, deoarece SISTEMUL DEVINE INACTIV.
 9. Prin depunerea rezumatului autorul este de acord și, totodată, confirmă că:
  • îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile prezentate
  • nu a mai publicat rezumatul respectiv anterior în nicio altă publicație
  • rezultatele expuse sunt originale, datele prezentate – veridice, reprezintă lucrul personal sau al echipei de autori și nu conține autori-fantomă
  • toți autorii rezumatului depus cunosc și sunt de acord cu conținutul rezumatului. În acest scop se cere o declarație pe propria răspundere precum că toți autorii au dat acordul de a fi incluși în lista de coautori și de a publica rezumatul dat.
 10. Rezumatele depuse vor fi trecute aleatoriu prin sistemul electronic de Integritate Academică (Antiplagiat).
 11. Autorii poartă TOATĂ RESPONSABILITATEA pentru greșelile gramaticale, stilistice, mecanice și de tehnoredactare prezente în rezumat. O redactare suplimentară a rezumatelor nu va fi efectuată.
 12. Rezumatele depuse vor fi examinate de către Comitetul Științific, care va lua decizia de a accepta sau nu rezumatul respectiv, în baza fișei de evaluare a rezumatelor. Criteriile de evaluare de bază sunt următoarele:
  • Corespunderea conținutului rezumatului cu profilul tematic solicitat
  • Corespunderea scopului cu denumirea rezumatului
  • Corespunderea scopului cu rezultatele obținute
  • Analiza rezultatelor cercetării conform tipului de studiu realizat
  • Sumarul celor mai importante rezultate din cercetare
  • Importanța rezultatelor în contextul clinic și/sau al politicilor de sănătate
 13. Rezumatele acceptate vor fi publicate în Suplimentul Revistei de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, ISSN 2345-1467.
 14. Rezultatele evaluării rezumatelor vor fi făcute publice după data de 10 iulie curent, fiind afișată lista rezumatelor acceptate pe pagina web a Conferinței cu opțiunea Comunicare orală, Poster moderat sau Exclusiv Rezumat în culegerea de materiale. IMPORTANT. Din motive etice, lista rezumatelor respinse, NU va fi publicată. Vă rugăm respectuos să verificați de sine stătător lista rezumatelor acceptate
 15. Pentru consultarea profilurilor tematice și secțiilor Conferinței, vă recomandăm să consultați secțiunea portalului.
 1. Citiți cu atenție și în întregime Regulile de tehnoredactare înainte de a începe Aplicarea rezumatului, deoarece conțin informații importante pentru Dumneavoastră. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 2. Pregătirea tehnică a unui rezumat pentru publicare este un lucru care necesită multă atenție și răbdare, responsabilitate sporită, dar care va permite ca rezumatul Dumneavoastră să arate cât mai îngrijit în Culegerea de rezumate.
 3. S-ar putea să vedeți necesitatea unor modificări sau redactări în textul rezumatului deja aplicat. În acest sens vă sfătuim insistent să nu lăsați aplicarea rezumatului pentru ultimele zile.
 4. Rezumatele se vor depune obligatoriu în două limbi: ROMÂNĂ și ENGLEZĂ, cu excepția participanților alolingvi, care vor depune rezumatele numai în limba ENGLEZĂ. Cerințele sunt similare pentru ambele versiuni.
 5. Structura obligatorie a rezumatului va include titlul, autorii, afilierea autorilor și secțiunile: Introducere, Scopul lucrării, Material și Metode, Rezultate, Concluzii, Cuvinte-cheie. Rezumatul nu va conține titlurile științifice și științifico-didactice, referințe bibliografice, tabele și imagini. Rezumatele care nu vor respecta structura data, nu vor fi publicate.
 6. Din considerente practice, vă propunem să pregătiți rezumatul într-un document MicrosoftWord (format .doc sau .docx). Parametrii (câmpurile) paginii: stânga – 3 cm; sus, dreapta, jos – 2 cm.
 7. Formatul caracterelor: fontul Times New Roman, mărimea – 11, intervalul – 1 linie.
 8. Textul trebuie să fie scris la timpul trecut, diateza pasivă, persoana a treia. Dimensiunea rezumatului propriu-zis, adică fără titlu, autori/ coautori (dacă este cazul), afiliere, dar cu toate secțiunile corespunzătoare: Introducere, Scopul lucrării, Material și Metode, Rezultate, Concluzii, Cuvinte-cheie trebuie să ocupe maximum 2000 de semne grafice, inclusiv cu spații între cuvinte, verificați cu comanda „REVIEW”/„WORD COUNT” din programul Microsoft Word.
 9. Titlul: LITERE MARI (BOLD, NORMAL), lungimea maximă este de 134 semene grafice, dar cu condiția să ocupe nu mai mult de 2 rânduri. Titlul trebuie să fie laconic, concret şi să reflecte conţinutul rezumatului. Nu se acceptă abrevieri în titlu.
 10. Autorul(ii): până la 6 persoane. Prenumele și Numele de familie vor fi scrise complet (ex: Ion Munteanu).
 11. Afilierea: subdiviziunea, instituția. Pentru autori scrieți la început afilierea de la locul de muncă de bază apoi, dacă mai sunt, și alte afilieri. Verificați denumirea corectă a subdiviziunilor din USMF „Nicolae Testemițanu”, folosind link-ul https://usmf.md/sites/default/files/2022-09/Structura%20USMF%2001.09.2022.pdf
 12. Maxim 4 rânduri. Fără intendări (fără rânduri goale sau distanță între paragrafe), fără rând nou, alineate. Text continuu, normal, regular, aliniere justificată, maximum 315 semne.
 13. Scopul lucrării. Text continuu, normal, regular, aliniere justificată, maximum 255 semne.
 14. Material şi metode. Menţionaţi designul studiului. Relataţi succint despre materialul, metodele şi instrumentele utilizate în cercetare. Indicați parametrii înregistraţi şi testele statistice utilizate. Text continuu, normal, regular, aliniere justificată, maximum 415 semne.
 15. Redaţi concis și concret rezultatele. Fiind o cercetare ştiinţifică, rezultatele trebuie să fie reflectate sub formă de indicatori măsurabili – cifre. Nu uitaţi să inseraţi unităţile de măsură. Daţi rezultatul testului statistic aplicat. Abrevierile utilizate în limba latină – denumirile de bacterii, cuvintele provenite din alte limbi decât limba română vor fi scrise cu caractere italice. Medicamentele vor fi scrise cu litere mici (denumirea lor internaţională, nu cea comercială). Text continuu, normal, regular, aliniere justificată, maximum 750 semne.
 16. Una sau două concluzii, care să descrie dacă a fost confirmată sau nu ipoteza de cercetare. Text continuu, normal, regular, aliniere justificată, maximum 315 semne.
 17. Cuvinte-cheie: maximum 1 rând. Text continuu, normal, regular, aliniere justificată, maximum 85 semne.
 18. ATENȚIE: numărul maximal de semne pe secțiuni (de ex: Introducere, Scopul lucrării, Material și Metode, Rezultate, Concluzii, Cuvinte-cheie) NU este număr obligatoriu. Dacă veți completa toate secțiunile după numărul maximal de semne, atunci numărul total va depăși cifra de 2000, inclusiv cu spații între cuvinte, număr ce reprezintă lungimea admisibilă a rezumatului pentru acceptare. La finalizarea scrierii rezumatului trebuie de verificat daca rezumatul s-a încadrat în limite.
 19. Aveti ulterior posibilitatea să revedeți rezumatul în Contul utilizatorului, creat la înregistrare, și să-l redactați/ modificați atât timp, cât continuă perioada de Aplicare a rezumatelor.
 1. Pentru a aplica Rezumatul trebuie să Vă înregistrați la Conferință.
 2. La Înregistrare veți trece nemijlocit la procedura de încărcare a Rezumatului, ce constă în următorii pași:
  • Identificați opțiunea Încarcă
  • Identificați opțiunile Ghidul și Șablonul
  • În cazul când nu ați citit Ghidul, vă solicităm să-l accesați (se va deschide pe o pagină separată. După ce-l citiți cu atenție, nu uitați să reveniți pe pagina Conferinței)
  • Accesați Șablonul. Șablonul descărcat reprezintă un fișier WORD.
  • Citiți cu grijă informația din acest fișier. Câmpurile marcate cu steluță (*) SUNT OBLIGATORII. Textul scris cu roșu este pentru a puncta momentele importante și a ilustra exemple. Textul scris cu roșu se omite din varianta finală a rezumatului.
  • Completați fișierul cu toate câmpurile obligatorii
  • Completați Rezumatul propriu-zis
  • Salvați Fișierul cu o DENUMIRE CONFORM CERINȚELOR EXPUSE
 3. La etapa de Încărcare a Rezumatului accesați opțiunea Încarcă și faceți trimitere la Fișierul pregătit anterior de Dumneavoastră
 4. Fișierul va apărea pe ecran SUS în stângă, iar JOS în dreapta apare opțiunea Select File care trebuie accesată
 5. Pentru a păstra toți pașii precedenți, nu uitați să accesați opțiunea Actualizează

ACUM Rezumatul Dumneavoastră este încărcat în sistem. El se păstrează în Contul utilizatorului.

Rezumatul poate fi revizuit și redactat în cadrul termenelor limită

 1. Rezumatul poate fi redactat, la necesitate.
 2. Redactarea se face în următorii pași:
  • Pregătiți varianta redactată a Rezumatului
  • Pe pagina Conferinței accesați ÎNREGISTRARE și alegeți Aplicare rezumat.
  • Accesați opțiunea Logare, folosind parola introdusă la ÎNREGISTRARE
  • După logare vedeți Rezumatul aplicat anterior de Dumneavoastră cu opțiunea Înlătură, marcată cu roșu
  • Accesați opțiunea Înlătură
  • Pe ecran la mijloc sus apare o fereastră, unde autorul este rugat să-și confirme decizia. Accesați OK
  • Încărcați Rezumatul redactat conform procedurii descrise deja la încărcare. Nu uitati să accesați pe rând opțiunileÎncarcă   

   Select File  

   Actualizează

  • Pentru a fi sigur că ați păstrat varianta actualizată a Rezumatului, vă rugăm să-l vizualizați în Contul utilizatorului.
 3. IMPORTANT: Fișierul ce conține Rezumatul Dumneavoastră trebuie să fie denumit strict conform cerințelor pentru a evita situația rezumatelor rătăcite.
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”