ACTUALITĂȚI ÎN CHIRURGIA COLORECTALĂ

Moderatori:

  • Adrian Hotineanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., șeful Catedrei de Chirurgie Nr. 2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Toader Timiș, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de Chirurgie Nr. 2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Nicodim Belev, dr. hab. șt. med., prof. univ., IMSP Institutul Oncologic

Secretar/ persoană de contact:

  • Toader Timiș, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de Chirurgie Nr. 2, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: toader.timis@usmf.md

Cuvinte-cheie: chirurgie clasică, laparoscopică, robotică, ghiduri

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: studenți, rezidenți, studenți-doctoranzi

Durată: 08:30 – 17:00

Modalitatea de organizare: Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Adrian Hotineanu, dr. hab. șt. med., prof. univ., șeful Catedrei de Chirurgie Nr. 2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Toader Timiș, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de Chirurgie Nr. 2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Nicodim Belev, dr. hab. șt. med., prof. univ., IMSP Institutul Oncologic

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”