ALGORITMUL DE TRATAMENT ÎN FRACTURILE RADIUSULUI DISTAL

(workshop medical)

Durată: 16:30 – 19:00

Locație: Sala de studii, secția Traumatologie I, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă 1, et. 2

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: studenți, rezidenți

Cuvinte-cheie: fractura, radius distal, loc tipic, osteosinteză, broșe

Numărul maxim de participanți: 25

Moderatori:

  • Nicolae Caproș, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Ion Vacarciuc, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Vitalie Iacubițchii, asist. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Persoană de contact:

  • Sergiu Ursu, dr. șt. med., asist. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”;

Email: sergiu.ursu@usmf.md

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Sergiu Ursu, dr. șt. med., asist. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Ion Vacarciuc, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Dumitru Hîncota, dr. șt. med., asist. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
  • Vadim Madan, asist. univ., Catedra de ortopedie și traumatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”;
 P R O G R A M
1600-1615 Înregistrarea participanţilor
1615-1630Cuvânt de salut.
1630-1730Anatomia secțională articulației radio-carpiană.
Clasificarea fracturilor radiusului distal.
Osteosinteza intrafocară cu broșe.
Osteosinteza cu placă.
1730-1740Pauză
1740-1840Manopere practice pe mulaje.
1840-1900Întrebări şi discuţii. Încheierea workshopului
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”