APLICAREA COMBINAȚIILOR COMPLEXE ÎN STUDIUL FARMACEUTIC

(workshop medical)

Durată: 15:00-17:00

Locație: Aula C, Catedra de chimie generală, Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, nr. 66

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: Studenții facultății de Farmacie, anii de studiu I, II.

Cuvinte-cheie: Combinații complexe, analiza chimică, medicament.

Numărul maxim de participanți: 20

Moderatori:

  • Silvia Melnic, dr. șt. chim., conf. univ., Catedra de chimie generală USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Jora, asist. univ., Catedra de chimie generală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Speakeri:

  • Silvia Melnic, dr. șt. chim., conf. univ., Catedra de chimie generală USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Jora, asist. univ., Catedra de chimie generală, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Viorica Mîrzac, asist. univ., Catedra de chimie generală, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Globa, asist. univ., Catedra de chimie generală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact

  • Viorica Mîrzac, asist. univ., Catedra de chimie generală, USMF „Nicolae Testemițanu”

Email:viorica.mirzac@usmf.md.

 P R O G R A M
1445-1500 Înregistrarea participanților
1500-1510Silvia Melnic
Cuvânt de salut.
1510-1640Elena Jora.
Rolul combinațiilor complexe în chimie, biologie și medicină.
Silvia Melnic.
Compuși coordinativi în analiza chimică.
Viorica Mîrzac, Elena Globa. Selectarea compușilor coordinativi pentru analiza chimică a substanțelor medicamentoase. Aplicații practice.
1640-1655Întrebări şi discuţii
1655-1700Silvia Melnic
Cuvânt de închidere a workshop-ului farmaceutic
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”