ASPECTELE METODOLOGICE ALE ANALIZEI MORTALITĂȚII ÎN ”R”

(curs educațional)

Durată: 15:00 – 18:00

Modalitatea de organizare: Online

Potențiali participanți: cadre științifico-didactice, studenți, doctoranzi, medici rezidenți

Cuvinte-cheie: mortalitate, tabele de mortalitate, standardizarea ratelor, analiza regională, ”R”.

Numărul maxim de participanți: 50 de participanți

Moderatori:

  • Larisa Spinei, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Raevschi, dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar:

  • Liudmila Goma, dr. în economie, conf. univ., Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Email: ludmila.goma@usmf.md

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Penina Olga, dr. șt. med., conf. unv., Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”
 P R O G R A M
1500-1515 Înregistrarea participanților
1515-1530Cuvânt de salut. Noțiuni generale despre fenomenul mortalității
1530-1745Surse de date privind mortalitate
Introducere în ”R”
Tabele de mortalitate. Calcul în ”R”
Pauză
Standardizarea ratelor de mortalitate. Calcul în ”R”
Elaborarea hărților în ”R”
Întrebări şi discuţii
1745-1800Cuvânt de închidere a cursului educațional

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”