BASIC SURGICAL SKILLS

Moderatori:

 • Serghei Suman, dr. hab. șt. med., conf. univ.
 • Sergiu Vișnevschi, asistent universitar
 • Stanislav Coşciug, asistent universitar

Secretar/ persoană de contact:

 • Serghei Suman, dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de anatomie și anatomie clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: serghei.suman@usmf.md

Cuvinte-cheie: manopere chirurgicale, sutură, incizie

Numărul maxim de participanți: 22

Potențiali participanți: studenți și rezidenți

Durată: 08:00 – 13:00

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Locație:

Catedra de anatomie și anatomie clinică – disciplina: Anatomie clinică

Blocul morfologic, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 192, mun. Chişinău, MD-2004

Speakeri/Prezentatori naționali:

 • Suman Serghei, dr. hab. șt. med., conf. univ.
 • Vișnevschi Sergiu, asistent universitar
 • Coşciug Stanislav, asistent universitar
 • Toncoglaz Constantin, lector universitar
 • Toncoglaz Sergiu, lector universitar
 • Zugrav Tatiana, rezident-chirurg anul IV
 • Catărău Alessia, rezident-microchirurg anul V
 • Buruiană Petru,  medic rezident I
 • Suman Lidia, studentă anul III
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”