Denumire:

„Dislipidemiile”

Numărul limită de locuri pentru înscriere:

25

Sumar:

Cursul educațional este dedicat rolului dislipidemiilor în mecanismele patogenice ale afecțiunilor cardiovasculare, endocrine și hepatice.

Pentru atingerea scopului aprofundării cunoștințelor în această arie se preconizează a elucida detaliat: a) metabolismul lipoproteinelor plasmatice în asociere cu cel al altor compuși vitali (glucide, lipide, proteine) în condiții fiziologice; b) cele mai frecvente cauze ce condiționează tulburări ale metabolismului lipoproteinelor plasmatice; c) mecanismele individuale de dereglare a căilor metabolice ale lipoproteinelor plasmatice și ale altor compuși vitali (glucide, lipide, proteine) în condiții patologice; d) metodele de evaluare a dereglărilor metabolismului lipoproteinelor plasmatice (clinice și de laborator); e) abordările terapeutice și de prevenție în dislipidemii. Dezvoltarea subiectelor va fi axată pe exemplul stărilor patologice și maladiilor cu o incidență și prevalență majoră, precum și cu mortalitate semnificativă, cum ar fi – ateroscleroza și bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și afecțiunile glandei tiroide, hepatopatia alcoolică.

Pentru dezvoltarea abilităților practice de analiză a rezultatelor investigațiilor de laborator, de corelare a rezultatelor cu tabloul clinic, precum și de identificare a strategiilor de terapie a dislipidemiilor, vor fi studiate cazuri clinice ale unor pacienți cu maladii cardiovasculare, endocrinologice și hepatice de referință.

Mesaje-cheie:

Misiunea noastră este de a reduce povara dislipidemiilor asupra metabolismului și sănătății!

© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”