EVALUAREA FORMATOARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR

(curs educational)

Durată: 12:30 – 16:00

Locație: Sala nr. 10, Catedra de limbă română și terminologie medicală, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 194 A, Blocul 3, et. I.

Modalitatea de organizare: Mixt

Potențiali participanți: cadre științifico-didactice de la Catedra de limba română și terminologie medicală și alte catedre ale USMF ,,Nicolae Testemițanu”, USM, UPS ,,Ion Creangă”, studenți

Cuvinte-cheie: curriculum universitar, competențe, evaluare formatoare, evaluarea normativă, autoformare

Numărul maxim de participanți: 30

Moderatori:

  • Chiriac Argentina, dr., conf. univ., Catedra de limba română și terminologie medicală, USMF ,,Nicolae Testemițanu”;
  • Bâlici Nadejda, asist. univ.,  Catedra de limba română și terminologie medicală, USMF ,,Nicolae Testemițanu”;
  • Lopatiuc Alina, asist. univ., Catedra de limba română și terminologie medicală, USMF ,,Nicolae Testemițanu”;

Secretar/persoană de contact:

  • Cravcenco Svetlana, asistent universitar, Catedra de limba română și terminologie medicală, USMF ,,Nicolae Testemițanu”

Email: svetlana.cravcenco@usmf.md

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Mariana Marin, dr., conf univ., Președinte al Asociației Generale a Învățătorilor. Republica Moldova (AGIRO MD);
  • Pavel Cerbușcă, dr., Universitatea de Stat din Moldova;
  • Svetlana Nastas, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
 P R O G R A M (19.10.2023)
1230-1300Înregistrarea participanţilor
1300-1315Chiriac Argentina. Cuvânt de salut. Deschiderea cursului educațional
1315-1545Mariana Marin
– Evaluarea formatoare în învățământul universitar.
– Delimitări conceptuale și clasificări de sens.
– Pedagogia succesului aplicată în învățământul universitar.
– Întrebări şi discuţii.
1545-1600Cuvânt de închidere.
 P R O G R A M (20.10.2023)
1230-1300 Înregistrarea  participanţilor
1300-1315Chiriac Argentina. Cuvânt de salut.
1315-1545Pavel Cerbușcă
– Corelarea evaluării formative cu evaluarea normativă în procesul didactic în învățământul universitar
Svetlana Nastas
– Referențialul de evaluare în baza curriculumului universitar
– Întrebări şi discuţii.
1545-1600Încheierea cursului educațional.
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”