EVOLUȚIA TULBURĂRILOR NEUROLOGICE ȘI MENTALE DE LA COPIL LA ADULT

SĂNĂTATEA MINTALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ – GRIJA DE SINE, DE ALȚII ȘI REZILIENȚA

(curs educational)

Durată: 15:00 – 18:00

Locație: Sala de conferințe, Institutul de Medicină Urgentă, Blocul IV, et. I, str. T. Ciorba 1

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: cadre științifico-didactica ale disciplinelor de neurologie; neurochirurgie; sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie; medicină alternativă și complementară; reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală; medici și medici rezidenți

Cuvinte-cheie: epilepsie, sănătate mintală, neurogenetică, EEG, stres

Numărul maxim de participanți: 65

Moderatori:

  • Groppa Stanislav, dr. hab. şt. med., prof. univ, academician al AŞM, Catedra de neurologie nr. 2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Hadjiu Svetlana, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Departamentul pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact:

  • Chiosa Vitalie, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de neurologie nr.2, USMF „Nicolae Testemițanu”

Email: vitalie.chiosa@usmf.md

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Hadjiu Svetlana, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Departamentul pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Chihai Jana, dr. hab. șt. med., conf. univ.
  • Sprîncean Mariana, dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de biologie moleculară și genetică umană, USMF „Nicolae Testemiţanu”
  • Chiosa Vitalie, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de neurologie nr.2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Cernițanu Mariana, dr. șt. med., conf. univ., Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Bologan Alina, asist. univ., Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Esanu Andrei, asist. univ., Catedra de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 P R O G R A M
1430-1500 Înregistrarea participanților
1500-1510Groppa Stanislav. Cuvânt de salut. Deschiderea workshopului medical
1510-1600Hadjiu Svetlana. Boala epileptică a copilului cu tranziție la adolescent și adult
Chihai Jana. Evoluția cognitiv-comportamentală a bolnavului cu epilepsie în dinamica dezvoltării
Întrebări şi discuţii
1600-1610Pauză
1610-1650Sprîncean Mariana. Boli neurogenetice: aspecte clinico-genetice și metode contemporane de profilaxie și tratament
Chiosa Vitalie. Aspecte electroencefalografice evolutive în epilepsie Întrebări şi discuţi
1650-1700Pauză
1700-1750Chihai Jana. Stresul cotidian și reziliența
Cernițanu Mariana. Ventilarea psihoemoțională. Cum o facem și când ne ajută
Bologan Alina. Anxietatea la locul de muncă. Sindromul impostorului
Esanu Andrei. Sindromul de epuizare profesională. Măsuri de prevenție și de tratament
1750-1800Hadjiu Svetlana. Cuvânt de închidere a workshopului medical
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”