IMPORTANȚA DIAGNOSTICĂ A IMUNOFENOTIPĂRII ÎN HEMOPATII MALIGNE

(workshop medical)

Durată: 15:00 – 17:25

Locație: Aula Universitară „Vasile Pavliuc” a Catedrei de oncologie, strada Grenoble 169,

Centrul Consultativ Diagnostic a Institutului Oncologic și Laboratorul Imunologie si Genetică Moleculară, etajul 5.

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: medici hematologi, medici rezidenți, angajați laboratoare, studenți, masteranzi, doctoranzi

Cuvinte-cheie: diagnostic, hematologie, citometrie în flux, imunofenotipare 

Numărul maxim de participanți: 20 persoane

Moderatori:

  • Sanda Buruiana, dr.șt.med., conf. univ., Șef disciplină, Disciplina de hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

      Secretar/persoană de contact:

  • Victor Tomacinschii, asist. univ. Disciplina de hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

email: victor.tomacinschii@usmf.md

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Sanda Buruiana, dr.șt. med., conf. univ., Șef Disciplina de hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”   
  • Valentina Stratan, dr. șt. biol., conf. cercet, Șef Laborator Imunologie și Genetică Moleculară IMSP Institutul Oncologic.
 P R O G R A M
1500-1515Înregistrarea participanţilor
1515-1530Deschiderea cursului educațional cu prezența dlui director IMSP IO Ruslan BALTAGA, dr.st.med. conf. univ.
1540-1710Noțiuni generale despre ImunofenotipareStatistica incidenței bolilor hematologicePrincipiile de funcționare a citometrului în flux. Caracteristica tehnică a dispozitivuluiRolul Imunofenotipării în diagnosticul hemopatiilor Pauză   Coltuclu Galina, medic rezident anul IV, medicina de laborator.Crangaci Marin, medic rezident, anul I, hematologiePartea practică: – procesarea probelor – analiza și interpretarea datelor cu Kaluza C software Întrebări şi discuţii
1710-1725Cuvânt de închidere a workshopului medical
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”