INTERACȚIUNI: MEDICAMENT-PRODUS VEGETAL-SUPLIMENT ALIMENTAR

(workshop medical)

Din țară

  • Calalb Tatiana, hab. șt. biol., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
  • Cojocaru-Toma Maria, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
  • Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

Secretar/ persoană de contact:

  • Calalb Tatiana, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

Cuvinte-cheie:

Medicament, fitopreparat, produs vegetal, supliment

Numărul maxim de participanți:

26

Potențiali participanți:

Cadre științifico-didactice ale Facultății de Farmacie, studenți, rezidenți, studenți-doctoranzi, farmaciști-practicieni

Durată:

14.00 – 17:00

Modalitatea de organizare:

Cu prezență fizică

Locație:

Blocul Didactic Farmaceutic, str. Malina Mică, nr. 66, or. Chișinău

Laboratorul fitochimic și de Farmacognozie

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Calalb Tatiana, hab. șt. biol., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
  • Cojocaru-Toma Maria, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
  • Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

P R O G R A M

 P R O G R A M
1345-1400Înregistrarea on-line a participanţilor
1400-1415Tatiana Calalb. Cuvânt de salut. Deschiderea workshopului medical
14 15-1515

 

·  Maria Cojocaru-Toma, Tatiana Calalb, Anatolie Nistreanu

 Modalități și mecanisme de interacțiune medicam-produs vegetal-supliment alimentar

 

 Întrebări şi discuţii

1515-1630·  Activități practice

-        Anna Benea, Cornelia Fursenco,  Stela Grăjdieru

Evaluarea rețetelor, prelevate din farmacii comunitare

-        Mihaela Nartea, Angelica Ohindovschi

Probleme de caz,

-        Discuții interactive

1630-1645Tatiana Calalb. Cuvânt de închidere a workshopului farmaceutic
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”