MEDICINA REGENERATIVA ȘI NANOMEDICINA

(curs educațional)

din țară

  • Viorel Nacu, hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anatomie și anatomie clinică, IP USMF „Nicolae Testemițanu”.

de peste hotare

  • Karl Matthias, dr. hab. șt. med., prof. univ., director Clinica universitară de stomatologie ortopedică, Homburg, Saarland, Germania.

Secretar/ persoană de contact:

  • Olga Macagonova, dr. șt. med., Laboratorul Inginerie tisulară și culturi celulare, IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Cuvinte-cheie:

Ingineria tisulară, terapie celulară, terapie genică, biocombatibilitate, nanomedicină

Numărul maxim de participanți:

90

Potențiali participanți:

Cadre științifice, științifico-didactice ale Facultății de Medicină, doctoranți, studenți, rezidenți, medici practicieni, tineri specialiști

Durată:

15:00 – 18:00

Modalitatea de organizare:

Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Viorel Nacu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de anatomie și anatomie clinică,  IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Speakeri/Prezentatori internaționali:

  • Karl Matthias, dr. hab. șt. med., prof. univ., director Clinica universitară de stomatologie ortopedică, Homburg, Saarland, Germania

P R O G R A M

 P R O G R A M
1430-1500Înregistrarea on-line a participanţilor
1500-1505Viorel Nacu. Cuvânt de salut. Deschiderea al cursului educational.
1505-1530

1530-1655

 

1655-1705

1705-1710

1710-1720

 

1720-1730

 

1730-1740

1740-1750

 

1750-1755

·  Viorel Nacu. Medicina regenerativă. Actualități și perspective.

·  Karl Matthias. Calitatea osului alveolar - de la evaluarea locului de implant până la regenerarea osoasă.

·  Olga Ignatov. Terapie prin inoculare ale membranei amniotice.

·  Tatiana Malcova. Decelularizarea vaselor sangvine.

·  Elena Pavlovschi. Tratamentul in vivo ale defectelor osoase masive prin implimentarea alogrefelor osoase vascularizate decelularizate.

·  Mariana Jian. Extragerea colagenului din complexul ombilico- placentar pentru inginerie tisulară.

·  Vitalie Cobzac. Regenerarea defectelor de cartilaj articular.

·  Olga Macagonova. Ingineria tisulara ale pansamentelor biologice pentru plăgi cutanate.

Întrebări şi discuţii

1755-1800Încheerea cursului educational
  
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”