METODE DE CALCUL A DOZELOR MEDICAMENTELOR DESTINATE DIFERITOR GRUPE DE PACIENȚI ÎN CONDIȚII DE AMBULATOR         

(workshop medical)

Durată: 15:00-17:00

Locație: Muzeul farmaceutic, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, et. 2, str. N. Testemițanu, nr. 22 (în incinta Centrului Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”)

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: Studenții facultății de Farmacie, anii de studiu III, IV, V, rezidenți

Cuvinte-cheie: calcularea dozelor, copii, vârstnici, boli rare, riscuri.

Numărul maxim de participanți: 30

Moderator:

  • Liliana Dogotari, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Tatiana Șchiopu, asist. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Speakeri:

  • Liliana Dogotari, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Tatiana Șchiopu, asist. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Lucia Sîbii, asist. univ.,Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Nicoleta Cheptanari-Bîrta, asist. univ.,Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Zgîrcu, student-doctorand,Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact

  • Lucia Sîbii, asist. univ.,Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Email: lucia.sibii@admin

 P R O G R A M
1445-1500 Înregistrarea participanților
1500-1515Liliana Dogotari Cuvânt de salut. Doza terapeutică – element important în utilizarea rațională a medicamentului
1515-1640Tatiana Șchiopu, Lucia Sîbii, Nicoleta Cheptanari-Bîrta, Elena Zgîrcu
Activități practice
Importanța calculării dozelor în corespundere cu particularitățile pacientului
Tehnici și metode de calcul ale dozelor medicamentoase. Activitate practică sub formă de studii de caz.
Riscuri în administrarea incorectă a medicamentelor
Calcule ale dozelor pediatrice. Activitate practică sub formă de studii de caz.
1640-1655Întrebări şi discuţii
1655-1700Liliana Dogotari. Cuvânt de închidere a workshop-ului farmaceutic
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”