METODE ȘI MIJLOCE DE EVALUARE CLINICO-FUNCȚIONALĂ ÎN DOMENIUL DE REABILITARE MEDICALĂ ȘI MEDICINĂ FIZICĂ

(workshop medical)

Durată: 14:00- 17.30

Locație: Sala de studii, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală , str.31 August 1989 137a, Chișinău 2004

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: Medici rezidenți an I-III, specialitatea Reabilitare și medicină fizică; Studenți an I-II, specialitatea Fiziokinetoterapie

Cuvinte-cheie: Reabilitare medicală, evaluare clinică și funcțională, testare funcțională, metode de evaluare.

Numărul maxim de participanți: 50

Moderatori:

  • Pascal Oleg, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Tăbîrță Alisa, dr. șt. med., conf. univ. Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Persoană de contact:

  • Tăbîrță Alisa, dr. șt. med., conf. univ. Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Email: alisa.tabirta@usmf.md

Prezentatori naționali:

  • Tăbîrță Alisa, dr. șt. med., conf. univ. Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Vizdoagă Anatol, dr. șt. med., asist. univ. Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Cîrîm Mihail, asist. univ. Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală „Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemițanu”
 P R O G R A M
1445-1500 Înregistrarea participanţilor
1500-1510Cuvânt de salut. Importanța evaluării funcționale în procesul de reabilitare medicală
1510-1710Particularități în evaluarea datelor clinice subiective și obiective de evaluare Activitate practică în efectuarea inspecției generale și analitice
Pauză
Somatometria; Goniometria 
Activitate practică în efectuarea măsurărilor
Întrebări şi discuţii
1710-1730Cuvânt de închidere
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”