MODIFICAREA FARMACOCINETICII PREPARATELOR MEDICAMENTOASE ȘI CALCULAREA DOZELOR ÎN BOLILE RENALE

(workshop medical)

Durată: 15:00-17:00

Locație: Sala nr. 3, Catedra de farmacologie și farmacie clinică, Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, nr. 66

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: Studenții facultății de Farmacie, anii de studiu III, IV, V.

Cuvinte-cheie: Farmacocinetica, doze, insuficiență renală, medicamente.

Numărul maxim de participanți: 30

Moderatori:

  • Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu”

Speakeri:

  • Corina Scutari, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Elena Bodrug, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Vladimir Eleni, asist. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Sorina Vesiolîi, asist. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact

  • Sorina Vesiolîi, asist. univ., Catedra de farmacologie și farmacie clinică , USMF „Nicolae Testemițanu

Email: sorina.vesiolii@usmf.md;

 P R O G R A M
1445-1500 Înregistrarea participanților
1500-1510Corina Scutari
Cuvânt de salut.
1510-1640Corina Scutari, Elena Bodrug, Vladimir Eleni, Sorina Vesiolîi
Activități practice
– Modificarea parametrilor farmacocinetici în disfuncții renale cronice și acute. Importanța clinică.
– Tipurile de exprimare și calculare a funcției renale. Importanța clinică.
– Activitatea practică. Cazuri clinice. Calcularea funcției renale, ajustarea dozelor diverselor medicamente în dependență de funcția renală. 
1640-1655Întrebări şi discuţii
1655-1700Corina Scutari
Cuvânt de închidere a workshop-ului farmaceutic
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”