PLANTE MEDICINALE ÎN AROMATERAPIE

(workshop medical)

Durată: 15:00-17:00

Locație: Sala 213 și Laboratorul fitochimic, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, nr. 66

Modalitatea de organizare: Cu prezență fizică

Potențiali participanți: Studenți, rezidenți, studenți-doctoranzi, farmaciști-practicieni, cadre științifico-didactice ale Facultății de Farmacie.

Cuvinte-cheie: Plante medicinale, uleiuri volatile, aromaterapie

Numărul maxim de participanți: 20

Moderatori:

  • Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică,USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”

Speakeri:

  • Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biol., prof. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Anna Benea, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Angelica Ohindovschi, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Stela Grăjdieru, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact

  • Angelica Ohindovschi, asist. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemițanu”

Email: angelica.ohindovschi@admin

 P R O G R A M
1445-1500 Înregistrarea participanților
1500-1520Tatiana Calalb    
Cuvânt de salut.    
Plante medicinale și aromatice în Republica Moldova (discuție interactivă)
1520-1540Maria Cojocaru-Toma
Aromaterapia în medicina alternativă și complimentară (întrebări şi discuţii)
1540-1650Anna Benea, Angelica Ohindovschi, Stela Grăjdieru
Activități practice
– Identificarea produselor vegetale cu conținut de ulei volatil
– Tehnici de obținere a uleiurilor volatile
– Testarea uleiurilor volatile cu diverși componenți
– Utilizări terapeutice și probleme de caz  
1650-1700Tatiana Calalb.   
Bilanț și perspective. Cuvânt de închidere a workshop-ului farmaceutic 
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”