PROBLEME ALE SISTEMULUI FARMACEUTIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI FARMACEUTICE PENTRU EUROPA

(curs educațional)

Din țară

  • Nicolae Ciobanu, șt. farm., conf. univ., Decan al Facultății de Farmacie
  • Stela Adauji, șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”

Secretar/ persoană de contact:

  • Tatiana Șchiopu, asistent univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”

Cuvinte-cheie:

Strategie farmaceutică; cadre farmaceutice, acces la medicamente; reglementare

Numărul maxim de participanți:

90

Potențiali participanți:

Cadre didactice și științifico-didactice ale Facultății de Farmacie, studenți, rezidenți, farmaciști

Durată:

15.00 – 17:45

Modalitatea de organizare:

Online

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Stela Adauji, șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”,
  • Vladimir Safta, hab. șt. farm., prof. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
  • Mihail Brumărel, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”

P R O G R A M

 P R O G R A M

 

1430-1500Înregistrarea on-line a participanţilor
1500-1515Nicolae Ciobanu, Stela Adauji. Cuvânt de salut. Deschiderea cursului educațional
1515-1600Stela Adauji.

Întrebări şi discuţii

1600-1645Vladimir Safta.

Întrebări şi discuţii

1645-1730Mihail Brumărel.

Întrebări şi discuţii

1730-1745Nicolae Ciobanu, Stela Adauji. Cuvânt de închidere a cursului edu­ca­țional
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”