RĂSPUNSUL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE LA VIOLENȚA ÎN FAMILIE ȘI ÎN BAZĂ DE GEN

(workshop medical)

Din țară

  • Andrei Pădure, hab. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină legală
  • Natalia Toporeț, asist. univ., Catedra de medicină legală

Secretar/ persoană de contact:

  • Andrei Pădure, dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină legală

Cuvinte-cheie:

Violență domestică, leziuni, traumă, sănătate

Numărul maxim de participanți:

24

Potențiali participanți:

Studenți, rezidenți

Durată:

15:00 – 16:30

Modalitatea de organizare:

Cu prezență fizică

Locație:

Catedra de medicină legală, blocul administrativ Centrul de Medicină Legală, str. Vl. Korolenco, nr. 8, or. Chișinău

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Andrei Pădure, hab. șt. med., conf. univ., Catedra de medicină legală
  • Natalia Toporeț, asist. univ., Catedra de medicină legală

Speakeri/Prezentatori internaționali:

  • Vlad Braşoveanu, șt. med., conf. univ., șef secție, Secția de transplant hepatic „Dan Setlacec”, Institutului Clinic Fundeni, Bucureşti, România;
  • Diana Dulf, dr., lect. univ., Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca

P R O G R A M

 P R O G R A M
1500-1510Înregistrarea participanţilor
1510-1515Andrei Pădure. Cuvânt de salut. Deschiderea workshopului medical
1515-1620·   Andrei Pădure. Violența în familie și în bază de gen (manifestări, cauze, consecințe, mituri).

·   Natalia Toporeț. Răspunsul sistemului sănătății la cazurile de violență în familie și în bază de gen

Întrebări şi discuţii

1620-1630Andrei Pădure. Cuvânt de închidere a workshopului medical
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”