SĂNĂTATEA COPIILOR ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE COVID-19

Moderatori:

 • Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Angela Ciuntu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Lucia Andrieș, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de Medicină de laborator, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Ludmila Bîrcă, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de Boli infecțioase, USMF „Nicolae Testemițanu”

Secretar/persoană de contact:

 • Angela Cracea, dr. șt. med., conf. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: angela.cracea@usmf.md

Cuvinte-cheie: copii, pandemie, COVID-19, sănătate

Numărul maxim de participanți: 100

Potențiali participanți: colaboratorii USMF „Nicolae Testemițanu”, doctoranzi, rezidenți, medici-pediatri

Durată: 8:30 – 13:00

Modalitatea de organizare: Online

 • Speakeri/Prezentatori naționali:
 • Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Svetlana Șciuca, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Svetlana Hadjiu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Angela Ciuntu, dr. hab. șt. med., prof. univ., Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Lucia Andrieș, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de Medicină de laborator, USMF „Nicolae Testemițanu”
 • Ludmila Bîrcă, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de Boli infecțioase, USMF „Nicolae Testemițanu”
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”