Scientific Committee

Preşedinte:

Groppa Stanislav

prorector pentru activitate de cercetare, academician al AȘM, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Vice-preşedinte:

Raevschi Elena

şef departament, Departamentul Ştiinţă, dr. hab. şt. med., confe­ren­ţiar universitar

Membri:

Adauji Stela

dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Bacinschi Nicolae

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Belîi Adrian

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Bendelic Eugeniu

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Bernic Jana

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Beţiu Mircea

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Boian Gavril

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Calancea Valentin

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Caproş Nicolae

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Catereniuc Ilia

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Cebanu Serghei

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Cerneţchi Olga

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Chiriac Argentina

dr. pedagogie, conferenţiar universitar

Ciobanu Nicolae

dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Cobeț Valeriu

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Cracea Angela

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Curocichin Ghenadie

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Eşanu-Dumnazev Daniela

dr. pedagogie, conferenţiar universitar

Ferdohleb Alina

dr. şt. med., conferenţiar cercetător

Friptu Valentin

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Gonciar Veaceslav

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Groppa Liliana

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Guțu Evghenii

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Hadjiu  Svetlana

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Holban Tiberiu

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Hotineanu Adrian

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Karnaeva Liubovi

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Lisnic Vitalie

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Matcovschi Sergiu

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Mostovei Andrei

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Nastasiu Silvia

dr. șt. edu., asistent universitar

Obreja Galina

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Ojovanu Vitalie

dr. hab. filos., conferenţiar universitar

Penina Olga

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Revenco Ninel

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Rojnoveanu Gheorghe

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Spinei Larisa

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Suman Serghei

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Şciuca Svetlana

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Tagadiuc Olga

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Talmaci Cornelia

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Tănase Adrian

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Tcaciuc Eugen

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Topor Boris

dr. hab. şt. med., profesor universitar

Ţerna Eudochia

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Țîbîrnă Gheorghe

academician al AȘM, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Uncu Livia

dr. șt. farm., conferenţiar universitar

Uncuța Diana

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Ungureanu Sergiu

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Valica Vladimir

dr. hab. şt. farm., profesor universitar

Vedean Elizaveta

director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Vetricean Sergiu

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Vişnevschi Anatolie

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Vovc Victor

dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Zarbailov Natalia

dr. şt. med., conferenţiar universitar

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”