TEHNOLOGII DIGITALE MODERNE ÎN DIAGNOSTICUL INTERDISCIPLINAR ȘI MANAGEMENTUL PACIENȚILOR CU DISFUNCȚII A SISTEMULUI STOMATOGNAT

Moderatori:

  • din țară
  • Valeriu Burlacu, dr. șt. med., prof. univ., Catedra de stomatologie terapeutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • de peste hotare
  • Norina Consuela Forna, dr. șt. med, prof. univ., Universitatea Gr. T. Popa, Iași, România
  • Monica Silvia Tatarciuc, dr. șt. med, prof. univ., decan Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea Gr. T. Popa, Iași, România

Secretar/ persoană de contact:

  • Tighineanu Marcela, asist. univ., Catedra de stomatologie terapeutică, USMF „Nicolae Testemițanu”.

E-mail: marcela.tighineanu@gmail.com

Cuvinte-cheie: sistem stomatognat, condilografie, tehnologii digitale, diagnostic interdisciplinar, disfuncții temporo-mandibulare.

Numărul maxim de participanți: 90

Potențiali participanți: profesori ai facultății de stomatologie, asistenți universitari, studenți, rezidenți, medici stomatologi practicieni, tineri specialiști.

Durată: 08:30 – 13:00 (4 ore)

Modalitatea de organizare: Mixt

Locație: Fala Dental, str. București, nr.13, or. Chișinău

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Valeriu Fala, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de stomatologie terapeutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Gheorghe Bordeniuc, asist. univ., Catedra de stomatologie terapeutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Pavel Gavriliuc, asist. univ., Catedra de Neurologie Nr.2, USMF „Nicolae Testemițanu”
  • Marcela Tighineanu, asist. univ., Catedra de stomatologie terapeutică, USMF „Nicolae Testemițanu”
© 2022 USMF „Nicolae Testemițanu”