UNELE ASPECTE DE PREPARARE A SOLUȚIILOR MEDICAMENTOASE UTILIZATE ÎN ELECTROFOREZĂ

(workshop medical)

Din țară

  • Diana Guranda, dr. șt. farm., conf.univ., șef studii, Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF ,,Nicolae Testemițanu”
  • Cristina Ciobanu, dr. șt. farm., conf.univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor, responsabil a activității de cercetare al facultății de Farmacie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”

Secretar/ persoană de contact:

  • Rodica Solonari, dr. șt. farm., asist.univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, șef secție de producere  Centrului Farmaceutic Universitar (CFU) ,,Vasile Procopișin”

Cuvinte-cheie:

Tehnologie farmaceutică, forme medicamentoase lichide, substanțe medicamentoase ionizabile, electroforeză

Numărul maxim de participanți:

15

Potențiali participanți:

Studenți ai facultății de Farmacie, anul III, IV, V

Durată:

15:00-17:00

Modalitatea de organizare:

Cu prezență fizică

Locație:

Centrul Farmaceutic Universitar ,,Vasile Procopișin”, str. Nicolae Testemițanu, nr.22, etaj 2, Catedra de tehnologie a medicamentelor

Speakeri/Prezentatori naționali:

  • Diana Guranda, dr. șt. farm., conf.univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
  • Cristina Ciobanu, dr. șt. farm., conf.univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor
  • Rodica Solonari, dr. șt. farm., asist.univ., Catedra de tehnologie a medicamentelor

P R O G R A M

 P R O G R A M
1430-1500Înregistrarea  participanţilor
1500-1510Diana Guranda. Cuvânt de salut. Deschiderea workshopului
1510-1600·  Diana Guranda. Electroforeza. Rolul electroforezei în medicină. Afecțiuni care necesită tratament cu electroforeză. Sortimentul formelor lichide pentru maturi și copii în CFU,,Vasile Procopișin”, utilizate în electroforeză.

·  Cristina Ciobanu. Tehnica electroforezei. Structura și funcțiile pielii. Penetrarea substanțelor medicamentoase prin piele. Substanțe ionizabile și oscilatori de pH.

·  Rodica Solonari. Aspecte generale ale tehnologiei de preparare a soluțiilor medicamentoase pentru electroforeză la nivel de farmacie. Aspecte moderne de ambalare și eliberarea a soluțiilor medicamentoase. Căi de optimizare.

1600-1700

 

 

 

Diana Guranda, Cristina Cionanu, Rodica Solonari - aplicații practice.

·         Selectarea substanțelor medicamentoase și solvenților utilizați la prepararea soluțiilor medicamentoase folosite în electroforeză;

·         Tehnologia de preparare a soluțiilor medicamentoase, ambalarea, etichetarea, oformarea  pentru eliberare, întrebuințări;

·         Controlul calității soluțiilor medicamentoase preparate (organoleptic);

·         Activități interactive;

Întrebări şi discuţii

1700-1715

 

Încheierea Workshopului.
© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”